Verantwoordelijkheid nemen

20-10 | |
Oosthoek
Dick Oosthoek Consultant Agrimaco
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

​Plantenkweker Plantise gaat stoppen. Dat is wel een schokkend bericht. Ik heb het twee keer moeten lezen alvorens het helemaal doordrong.

Inmiddels alweer vijf jaar geleden gingen de drie grote plantenkwekers en familiebedrijven fuseren. Het was het gevolg van de verdergaande schaalvergroting in de groententeelt. Een proces dat wordt aangemoedigd door de afnemers, die steeds grotere oppervlaktes aan kassen hebben staan.

Gestegen kosten doen het bedrijf nu de das om

Ook de banken staan achter deze filosofie. Om aan die grotere hoeveelheden te kunnen voldoen, was een stap voorwaarts een goede weg. De gestegen kosten doen het bedrijf nu de das om, zegt Marco Vermeulen. Die zal het zich twee jaar terug ook iets anders voorgesteld hebben toen hij als CEO bij Plantise begon.

Plantise neemt zelf verantwoordelijkheid

Het bedrijf neemt zelf de verantwoordelijkheid om de bedrijfsbeëindiging aan te kondigen. Zo krijgt iedereen, personeel, leveranciers en afnemers de tijd om andere wegen te zoeken. Een groot voorbeeld van een bedrijf dat zelf verantwoordelijkheid neemt voor haar besluiten en de gevolgen ervan.

Nu de energiekosten hard zijn gestegen, gaat iedereen opnieuw naar het productieproces kijken

Goedkoper om hele bedrijf stil te leggen

Ook Hak kondigde een, weliswaar tijdelijke, productiesluiting aan. In een periode met lage productie is het nu goedkoper om het gehele bedrijf stil te leggen, dan iedereen aan de slag te laten. Veel bedrijven kennen pieken en dalen. De hoveniers, waar ik tegenwoordig zelf veel mee te maken heb, kennen in de cao een speciale regeling om uren over het jaar te kunnen verdelen.

Opnieuw kijken naar productieproces

Nu de energiekosten hard zijn gestegen, gaat iedereen opnieuw naar het productieproces kijken. Is het verstandig om midden in de winter een kas warm te stoken met alle risico’s van dien, of gaan we terug naar oude teeltregimes? Waarbij koude en warme teelten elkaar afwisselen. Voor hooggespecialiseerde bedrijven zal dit niet haalbaar zijn. We zien echter weer meer variatie optreden als gevolg van nieuwe inzichten in de land- en tuinbouw. Waar het een paar jaar terug nog eenheidsworst leek te worden, zien we jonge pioniers opstaan, die opmerkelijk genoeg soms oude gebruiken in ere herstellen.

Een rijke bodem kan weerbare planten opleveren

Weerbaar telen vanuit een weerbare bodem

Weerbaar telen vanuit een weerbare bodem doet weer zijn intrede. In de bijbel sprak men al vroeg van het sabbatsjaar. Het zevende jaar bewerk je de grond niet, maar laat je deze tot rust komen. Een rijke bodem kan weerbare planten opleveren. Diepploegen in de akkerbouw raakt ook weer uit de mode, omdat het de bodemhuishouding te sterk aantast. De positieve effecten wegen dan niet op tegen de negatieve effecten. Durven meer ondernemers eigen keuzes te maken en zelf het heft in handen te nemen?

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Meer over


Beheer