Verbinders zoeken steun voor stikstofoplossing

Ze willen zelf liever achter de coulissen blijven, als regisseurs op de achtergrond die aanwijzingen en tips geven. Maar nu is er volgens Carel Braakman en Henk Groeneveld reden om even zelf voor het voetlicht te treden.

Ze hebben namelijk, vinden ze, de sleutel in handen van de deur die leidt naar een oplossing voor het stikstofprobleem – en niet alleen dat. Met hun idee kan er een dubbelslag gemaakt worden die ook goed is voor het klimaat en voor de omslag van fossiele (brandstof)bronnen naar natuurlijke bronnen.

Braakman en Groeneveld zijn drijvende krachten achter het Sust-enable forum. Hun motto: overwinnen van obstakels in duurzaam innoveren. Sust staat voor ‘samen uit, samen thuis’, legt Groeneveld uit. Hij vindt dat de discussie op het verkeerde spoor zit. “Geef goede ideeën een kans. Hou op met stoere praat, zoek oplossingen en verbindingen!”

Hou op met stoere praat, zoek oplossingen en verbindingen!

Groeneveld, die in zijn werkzame leven zowel voor Shell als voor de overheid actief is geweest, richt zich nu samen met Braakman op de advisering van bedrijven en ondernemers die duurzame innovaties willen realiseren. Ze helpen bij de ontwikkeling van ideeën. Braakman is in de chemie werkzaam geweest, onder andere bij Elf en Total.

Uitweg uit de stikstofimpasse

Het duurt even voor Groeneveld en Braakman tot de kern komen van hun idee, dat – naar eigen zeggen – een uitweg kan bieden uit de stikstofimpasse. De stikstofemissie in de landbouw kan op korte termijn met ongeveer de helft worden gereduceerd – niet door de veestapel te reduceren, maar door slim gebruik te maken van middelen die er al zijn om stikstof vast te houden in de koe, in de mest en in bodem.

Het gaat erom, legt Groeneveld uit, dat stikstof in de koe, in de stal en in de mest niet of minder vrijkomt als ammoniak, en in de bodem ook niet snel wordt omgezet in nitraten die kunnen uitspoelen naar het grondwater. Het bacteriepreparaat zorgt ervoor dat de stikstoffen gedurende langere tijd vrijkomen voor het gewas en dat dus de stikstof efficiëntie toeneemt. Met minder mest, meer gewas. En tegelijk minder uitstoot van stikstof (in welke vorm dan ook) naar het milieu.

Omslag in de teelt

Maar daar blijft het niet bij. Om de stikstofbelasting rond natuurgebieden te ontlasten, zou een omslag in de teelt moeten plaatshebben. Grasland (voor de veehouderij) moet plaatsmaken voor bietenteelt (voor de brandstofproductie). Met nieuwe technieken kunnen de bieten verwerkt worden tot grondstof voor vergisting. Niet voor suiker? “Nee niet voor een ongezonde voedingsstof”, lacht Groeneveld. Ook hier is sprake van dubbelsnijdend mest. Doordat veeteelt plaatsmaakt voor akkerbouw rond Natura 2000-gebieden, zal de stikstofbelasting daar verminderen. Volgens Groeneveld en Braakman zal de uitwerking van hun plan zorgen voor een herstel van de balans tussen akkerbouw en veehouderij.

Braakman en Groeneveld hebben nog niet precies in beeld hoe ze akkerbouwers en veehouders warm moeten krijgen voor hun plan. Vooralsnog praten ze met Rabobank en met de overheid, om daar de handen op elkaar te krijgen voor deze vorm van duurzaam ondernemen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.