Verbod op klonen landbouwhuisdieren van de baan

19-02-2020 | Laatste update op 24-02 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het Europese verbod op klonen van varkens, runderen, schapen, geiten en paarden voor de veehouderij is van de baan.

De Europese Commissie heeft het uit 2013 stammende voorstel daartoe ingetrokken. De Europese Commissie zegt dat het niet voorzienbaar is dat er een akkoord zal worden bereikt over het verbod. Er is sinds 2015 geen voortgang geboek in het wetgevingsproces tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft ook het voorstel ingetrokken om het op de markt brengen van voedingsmiddelen van gekloonde dieren te verbieden.

Vanuit onder andere fokkerijorganisaties is kritiek geuit op de voorstellen van de Europse Commissie. In landen buiten Europa worden al landbouwhuisdieren gekloond, soms uit fokkerij-overwegingen. Het is niet te controleren of die dieren of hun nakomelingen of vlees of andere producten van die dieren (zoals sperma) worden uitgevoerd naar de EU.

Bezwaren tegen klonen

In 2013 bleek een groot deel van de Europese bevolking bezwaren te hebben tegen klonen van dieren, onder andere vanwege de ongegronde aanname dat met het klonen van dieren levensmiddelen zouden worden geproduceerd, die een risico vormen voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. De Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa oordeelde dat draagmoederdieren en de klonen zelf lijden bij de toepassing van de kloontechniek.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer