Verbod ruimen eendagshaantjes in Duitsland definitief

20-01 | |
Een wetsvoorstel van landbouwminister Julia Klöckner is door het kabinet in Berlijn goedgekeurd. Foto: ANP
Een wetsvoorstel van landbouwminister Julia Klöckner is door het kabinet in Berlijn goedgekeurd. Foto: ANP

Het ruimen van eendagshaantjes is in Duitsland eind dit jaar volledig van de baan.

Een wetsvoorstel van landbouwminister Julia Klöckner is door het kabinet in Berlijn goedgekeurd en zal aan de Bondsdag ter ratificering worden aangeboden. Een en ander is het resultaat van een discussie die enkele jaren in beslag heeft genomen. Vooral dat de ruimingspraktijk in de legsector in andere landen blijft bestaan was en is een punt van kritiek.

Klöckner erkent dat Duitsland met de beëindiging van het ruimen in de broederijen wereldwijd bekeken op de solotoer gaat, maar houdt eraan vast dat sprake is van een belangrijke vooruitgang voor het dierenwelzijn. Het doden van de net uitgekomen haantjes betitelt Klöckner als onethisch.

Diverse alternatieven voor legsector

De legsector heeft de beschikking gekregen over diverse alternatieven. Zo zijn er diverse methoden ontwikkeld om het geslacht van het kuiken al in het ei vroegtijdig (na 9 tot 14 dagen bebroeding) vast te kunnen stellen. De ontwikkeling is door het landbouwministerie financieel gesteund. Het onderzoek gaat volgens Klöckner echter nog door, zodat het geslacht nog eerder kan worden vastgesteld. Daarbij wordt gemikt op geslachtsbepaling na maximaal zes dagen. Als die methode eenmaal praktijkrijp is, wil Klöckner met ingang van 2024 een verbod om nog na die termijn kuikenembryo’s te doden. De bestaande methoden dienen zo gezien de komende jaren als overbruggingstechniek.

Andere alternatieven zijn de productie van zogenoemde broederhanen en dubbeldoelkippen. In beide gevallen gaat het dan om vleeskuikens.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.