‘Verdeling € 50 miljoen voor telers en verwerkers niet echt zuiver’

Mooie opsteker, die € 50 miljoen coronasteun voor akkerbouwers en verwerkers. Maar de verdeling is niet helemaal zuiver.

Op een handige manier vergroten telers en afnemers het volume aardappelen dat voor compensatie door de overheid in aanmerking komt. Afnamecontracten worden ontbonden, waardoor de aardappelen terug in handen van de teler komen. Zo komen ze in aanmerking voor de steunregeling. De teler beurt de compensatie, plus de opbrengst uit verkoop voor veevoer, zetmeel of vlokken. De afnemer past het verschil bij tot aan de prijs in het verscheurde contract.

Contractteler en verwerker allebei blij

De Nederlandse contractteler is blij omdat hij per saldo zijn centen krijgt en de goede verstandhouding met zijn afnemer niet op het spel heeft hoeft zetten. De verwerker, omdat hij de financiële schade door aardappelen waar hij geen kant mee op kan, weet te beperken. Bovendien hebben ze zo meer ruimte om de contractverplichtingen over de grens na te komen.

De teler met vrije (over)aardappelen kan zich lichtelijk genaaid voelen door deze vindingrijkheid

Alleen maar blijheid dus over deze vindingrijkheid? Dat ook weer niet. De teler met vrije (over)aardappelen kan zich lichtelijk genaaid voelen door deze vindingrijkheid.

Wat namelijk kan gebeuren, is dat op deze manier meer dan 1 miljoen ton aardappelen voor compensatie wordt aangeboden en zo de steun verdunt. Dan kan minder dan 5 cent per kilo worden uitgekeerd. Meer dan € 50 miljoen is er immers niet te verdelen. Dat zou juist de bezitter van vrije aardappelen treffen. Die is volledig van de steun afhankelijk.

Er zit trouwens nog wel een addertje onder het gras. In artikel 12 van de regeling staat onder punt d. dat de minister geld kan terugvragen indien ’vast is komen te staan dat de gedupeerde onderneming of gedupeerde teler kunstmatig de voorwaarden heeft gecreëerd om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen en dus een voordeel zou genieten dat niet in overeenstemming is met de doelstelling van deze regeling’.

Die doelstelling luidt: ‘tegemoetkoming aan een gedupeerde teler’. Precies zoals de Branche Organisatie Akkerbouw dat had gevraagd.

Maar wie gaat een punt maken van dit misschien oneigenlijk gebruik van de steun? De overheid niet

Maar wie gaat een punt maken van dit misschien oneigenlijk gebruik van de steun? De overheid niet. Die heeft in deze coronatijd, waarin haast met geld wordt gesmeten, wel wat anders aan het hoofd dan enkele miljoenen terugvorderen. De vrije teler dan? Kleine kans. Bij een succesvolle claim moet hij al 1.000 ton vrije aardappelen hebben om er op zijn best € 10.000 bij te krijgen.

Bijsmaak aan toepassing steunregeling

Het zal wel blijven zoals het is, € 50 miljoen voor telers en verwerker. Op zich een mooie opsteker in deze barre tijden, maar aan de toepassing zit wel een beetje een bijsmaak.

Lees ook: ‘Daar zit je dan als verwerker met je voorraden’

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.