Verdichting funest voor grasland

16-04-2020 | |
Als het percentage goede grassen in productiegrasland onder de 70 % raakt, bijvoorbeeld door droogteschade, is actie nodig. - Foto: Mark Pasveer
Als het percentage goede grassen in productiegrasland onder de 70 % raakt, bijvoorbeeld door droogteschade, is actie nodig. - Foto: Mark Pasveer

Grasland ondervindt de laatste jaren nogal wat schade door verschillende omstandigheden. Vochtvoorziening en verdichting spelen daarin een belangrijke rol, stelt Bert Philipsen, onderzoeker bij Wageningen University & Research.

Om sterk en robuust grasland te creëren, moet je naar het gebruik kijken en de grondslag, maar voorop staat dat het percentage goede grassen in productiegrasland 70% of meer moet zijn. In de meeste gevallen is dat Engels raaigras. Uit onderzoek blijkt dat de leeftijd van het grasland geen issue hoeft te zijn, mits de verzorging goed is.

Meeste problemen door verdichting

De meeste problemen ontstaan door verdichting. Dat kan voorkomen door overvloedige neerslag in combinatie met berijden met (te) zware machines als de draagkracht nog niet hoog genoeg is. Verdichting zorgt voor minder zuurstof on de grond, minder bodemleven en een minder goede beworteling. “Met name Engels raaigras lijdt daar onder.”

Oorzaak slechte grasmat wegnemen

Vernieuwen is dan een optie, maar dan is het wel zaak om de oorzaak van de slechte grasmat weg te nemen. “Nog te vaak wordt er alleen vernieuwd, waardoor na pakweg drie jaar het grasland opnieuw in een slechte staat verkeert”, zegt de onderzoeker.

De jaren 2018 en 2019 laten zien dat Engels raaigras zich goed kan herstellen. Dat lukt het beste wanneer dat grasland dan in afwisselend regime van weiden en maaien wordt gebruikt

Herstellend vermogen raaigras

Philipsen benadrukt het herstellend vermogen van Engels raaigras na droogte. “De jaren 2018 en 2019 laten zien dat Engels raaigras zich goed kan herstellen, en dat lukt het beste wanneer dat grasland dan in afwisselend regime van weiden en maaien wordt gebruikt. Nog beter is het als er mogelijkheden voor wateraanvoer zijn via beregening.” Dat hangt echter ook af van het beleid of beregenen überhaupt is toegestaan.

Afblijven

Waar herinzaai van grasland heeft plaatsgehad, is het raadzaam om daar voldoende lang af te blijven. “Jong grasland wortelt vaak diep, waardoor vocht minder een probleem is dan te vroeg berijden met machines omdat de draagkracht in jong grasland eigenlijk altijd laag is. Daarom moet gewacht worden met bewerking tot het echt voldoende droog is.”

Hogenkamp
Meer over


Beheer