Verdienen aan natuurinclusieve kringlooplandbouw

de Boer en Rik Eweg
Niek de Boer en Rik Eweg Niek de Boer is directeur Onderzoek en Rik Eweg is lector Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw aan Hogeschool Van Hall Larenstein
Voor zonne- en windenergie zal goede landbouwgrond worden verkocht. Een deel van dat geldzou in een fonds voor natuurinclusieve kringlooplandbouw moeten komen, vinden Niek de Boer en Rik Eweg.
Voor zonne- en windenergie zal goede landbouwgrond worden verkocht. Een deel van dat geld zou in een fonds voor natuurinclusieve kringlooplandbouw moeten komen, vinden Niek de Boer en Rik Eweg. - Foto: Canva
De Europese Rekenkamer constateerde in juni dat pogingen om het landbouwbeleid te vergroenen, tot nu toe zijn mislukt. Niek de Boer en Rik Eweg van het Van Hall Instituut geven een aanzet voor hoe dat wel kan. Effectievere methoden zijn nodig voor vergroening van het landbouwbeleid. Wij schetsen een aanpak die vakmanschap en ondernemerschap van de boer en de maatschappelijke uitdagingen bij elkaar brengen. Een transitie naar een nieuwe manier van werken door alle betrokken partijen, doorbreek


Word abonnee en lees verder

Met een abonnement heeft u onbeperkt toegang tot alle premium artikelen.
Al abonnee? Log hier in.

Neem een abonnementBeheer