Skip to content

Verdienen in de keten door vraaggestuurde productie

Updated on:
Business
Column
Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

Dagelijks een handje blauwe bessen eten schijnt goed te zijn voor je gezondheid.

Ze zitten vol met antioxidanten en die spelen een belangrijke rol bij het verouderingsproces. Er blijken zelfs onderzoeken te zijn die beweren dat de bes je slimmer maakt, beschermt tegen kanker en goed is voor je blaas.

Geen wonder dat consumenten deze donkerblauwe vitaminebommetjes het hele jaar door willen eten en niet alleen in de zomer. Een cluster van zacht-fruittelers wist samen met een supermarkt goed in te spelen op deze consumentenbehoefte. Door samen afspraken te maken over welke rassen er geteeld worden, wanneer en in welke volumes, kunnen ze de liefhebbers het hele jaar verse blauwe bessen aanbieden én hier een inkomen aan verdienen.

Inkomen voor alle ketenpartijen

Inkomen vinden boeren ook steeds vaker uit verbredingsactiviteiten, liet het CBS eind vorig jaar weten. Maar liefst 22.000 agrarische bedrijven hadden in 2020 een aanvullende inkomstenbron. Dat is een toename van 60% vergeleken met 2016. Daarmee halen ongeveer vier op de tien boeren inkomsten uit verbreding. De verbreding van de agrarische sector is een belangrijke ontwikkeling, maar kan niet het enige antwoord zijn op de inkomensproblematiek van boeren en tuinders.

Het is belangrijk dat agrarische ondernemers leren om te denken in, en te werken aan vraag gestuurde productie. Daar zijn partnerschappen tussen retail, verwerkers, logistiek en primaire producenten voor nodig, om te komen tot nieuwe concepten. Zodat we in de hele keten financieel gezonde en duurzaam perspectiefvolle bedrijven zien.

Partnerschapen tussen retail, verwerkers, logistiek en primaire producten zijn nodig om te komen tot nieuwe concepten

De zacht-fruittelers hebben met hun blauwe bessen een goed antwoord gevonden op de vraag van de markt. We zien dit ook in andere sectoren. Sommige zijn iets verder, zoals in de varkenshouderij, andere sectoren staan nog aan het begin van deze ketensamenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat dat samenwerken in de keten de kern van succes is. Dat vraagt vertrouwen en transparantie van alle partijen in de keten. In deze vraag gestuurde ketens zijn niet alleen de boeren onmisbaar. Wel zijn zij de enige partij die de producten zó kunnen maken dat ze een onderscheidende functie krijgen in retailformules, huismerken en merkproducten.

Snel delen

Afbeelding
Carin van Huet

Directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin