Verdienmodel gezocht voor Nederlandse kwaliteit

Boeren kunnen niet groen doen als ze rood staan. Maar hoe het dan wel moet, daarover werden tien debatterende boeren en bestuurders het niet eens.

Het Nederlandse landbouwsysteem is efficiënt en kwalitatief hoog, maar kan duurzamer. Daarover zijn de debatterende boeren en bestuurders het eens. Dat de boer daar een goede boterham aan moet verdienen, is ook een onbetwist punt. De weg ernaartoe is nog niet uitgestippeld en dus punt van discussie.

Boerenactiegroep Agractie zette tien personen met een mening over de landbouw tegenover elkaar in duo’s om de toekomst van de landbouw te bediscussiëren in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Het debat zou eigenlijk dit weekend plaatsvinden op een evenement in Rotterdam, ter ere van het 1-jarig bestaan van Agractie. Corona gooide roet in het eten, waardoor het debat voor het grote publiek digitaal te volgen was.

Milieustrijder versus actieleider

Zo stond vrijdag 16 oktober milieustrijder Johan Vollenbroek tegenover actieleider Mark van den Oever. Hun onderwerp is natuur, maar al gauw ging het gesprek over het voorstel van Farmers Defence Force om supermarkten een deel van de omzet af te laten staan aan boeren voor duurzame landbouwpraktijk. Vollenbroek noemt het idee bewonderenswaardig, maar verwacht niet dat het effectief zal zijn. “Het zal misschien werken voor het deel dat aan de supermarkten levert, maar dat is maar 20%. De overige 80% gaat de grens over”, aldus Vollenbroek.

Ambitie niet vol te houden

Datzelfde punt snijdt ook Laura Bromet, Kamerlid voor GroenLinks aan. “Nederland moet zo nodig tweede landbouwexporteur van de wereld zijn, maar dat is geen ambitie die vol te houden is.” Bromet wil graag een grondige herziening van de landbouw en is zeker niet te spreken over de huidige aanpak van het kabinet. “Boeren hebben geen idee wat hun allemaal boven het hoofd hangt, met de stikstofcrisis en klimaatverandering onder andere.”

Het huidige landbouwbeleid wordt ook bekritiseerd door Joris Lohman, oprichter van FoodHub. Hij profileert zichzelf als stadse jongen die niet is opgegroeid met landbouw. Hij vindt dat de aanpak om tot een ander landbouwsysteem te komen, aan de verkeerde kant begint. “Begin bij het inkomen van de boer, in plaats van het schetsen van een visie zoals kringlooplandbouw. Het opzetten van een concept in de korte keten is ook een vorm van innovatie, die nu wel eens wordt afgedaan. We moeten de stap maken naar een imago van Nederland als kwaliteitsland.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.