Verdienmodel versus verdienvermogen

18-01 | |
Heijdra
Anita Heijdra Vleesveehouder
Foto: Canva/pixelshot
Foto: Canva/pixelshot

Het woord ‘verdienmodel’ wordt veelvuldig gebruikt als het om onze Nederlandse agrarische sector gaat. Zo ook in relatie tot het Landbouwakkoord waar de komende weken over onderhandeld gaat worden.

In de digitale Dikke van Dale geeft het woord verdienmodel geen enkele definitie. Volgens de website van de bank Knab is je verdienmodel ‘de methode die je kiest om omzet te genereren met je bedrijf’. Deze definitie gaat uit van een keuzevrijheid van de ondernemer en dekt dus ook de lading niet. Dit is geen woordspelletje, maar de term die er werkelijk toe doet, is verdienvermogen, namelijk de kans om in Nederland nog iets te verdienen met het produceren van voedsel.

Hogere dieselprijs dan in België

Onze Belgische collega’s betalen deze week € 0,8732 excl. btw voor een liter diesel. Door de afschaffing van (rode) landbouwdiesel op 1-1-2013 betalen wij, en onze loonwerkers et cetera, sinds 2013 voor iedere liter ruim 60 cent meer.

In andere lidstaten van Europa worden de kosten voor keuringen volledig door de overheid betaald. In Nederland wordt een groot deel afgewenteld op de sector zelf en regelmatig worden de kosten met miljoenen verhoogd.

En zo kan ik nog wel even doorgaan met voorbeelden van maatregelen waarmee ons verdienvermogen door overheidsingrijpen kunstmatig wordt verkleind, waardoor onze producten uit de markt worden geprezen.

Dierenwelzijn van geïmporteerd vlees

Ter voorbereiding op de gesprekken over het Landbouwakkoord werd ik laatst gebeld door een collega uit de deelsector vleesvee. Hij vroeg me of ik wilde meedenken over verbeteropties voor het welzijn van vleesrunderen, zoals het verbieden van onthoornen van kalfjes en het verplicht stellen van het kalf bij de koe.

Natuurlijk gun ik ieder kalfje en iedere koe of stier het allerbeste. Maar zolang ook deze veranderingen niet ook gaan gelden voor elk geïmporteerd kalfje en voor al het kalfs- en rundvlees dat door ons land wordt geïmporteerd, zorgen ook deze goedbedoelde Nederlandse welzijnseisen voor vergroting van ons ongelijke speelveld. En dus zorgen ze voor een verslechtering van ons verdienvermogen.

Zo gelijk mogelijk speelveld

Als ik de onderhandelaars die namens alle agrarisch ondernemers van Nederland aan tafel kruipen zou mogen adviseren, dan heb ik maar één advies. Bewaak ons verdienvermogen vanuit een zo gelijk mogelijk speelveld. Bevecht ons bestaansrecht keten-breed en accepteer vooralsnog geen enkele regel die niet ook voor importvoedsel geldt.

Lees ook: Kamer: keten moet bijdragen aan verbetering verdienmodel boerBeheer