Vergelingsziekte kostte telers in 2019 € 7 miljoen

26-03-2020 | Laatste update op 08-11 | |
Telers moeten bieten volvelds spuiten tegen insecten, omdat neonicotinoïden niet meer in de zaadcoating mogen zitten. - Foto: Michel Zoeter
Telers moeten bieten volvelds spuiten tegen insecten, omdat neonicotinoïden niet meer in de zaadcoating mogen zitten. - Foto: Michel Zoeter

Suikerbietentelers leden in Nederland over teeltjaar 2019 € 2,3 miljoen opbrengstschade als gevolg van vergelingsziekte in hun bieten.

Daar komt nog € 4,7 miljoen bij aan extra gemaakte spuitkosten om luizen in bieten te bestrijden. Dat blijkt uit gegevens van Unitip, het teeltregistratieprogramma voor suikerbieten.

Grote spreiding in financiële schade

De spreiding in financiële schade is erg groot, deze loopt uiteen van nihil tot bijna € 600 per hectare. De meeste schade leden de zuidwestelijke telers. Deze leden een opbrengstschade van gemiddeld € 150 per hectare en spoten voor € 65 meer aan insecticiden tegen luizen dan in 2018.

In het westelijk teeltgebied daarentegen bleef de opbrengstderving beperkt tot € 5 per hectare. De kosten voor luisbestrijding zijn daarentegen met € 80 per hectare het hoogst. In het Zuidoosten was de gemiddelde opbrengstderving € 20 per hectare en is € 50 aan extra kosten gemaakt.

In Noord- en Zuid-Holland is in bieten met gemiddeld 1,26 keer het vaakst met insecticiden gespoten; vorig jaar was dat nog 0,11 keer. Op de noordelijke lichte grond is met gemiddeld 0,61 keer het minst vaak met insecticiden gespoten.

Meijering
Luuk Meijering Redacteur


Beheer