Vergunning beweiden en bemesten van de baan

Foto: ANP -
Foto: ANP

De vergunningplicht voor beweiden en bemesten komt er niet.

Het kabinet heeft in overleg met het Landbouw Collectief aangegeven dat het niet van plan is beweiden en bemesten vergunningplichtig te maken. Op welke manier het kabinet invulling geeft aan de uitspraak van de Raad van State over beweiden en bemesten is nog niet duidelijk. Het adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Johan Remkes zal daarover nog een advies uitbrengen.

Afsprakenpakket kabinet en Landbouw Collectief

Het voornemen om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken maakt deel uit van het afsprakenpakket dat is overeengekomen tussen het kabinet en het Landbouw Collectief.

In het afsprakenpakket zit een groot aantal elementen die landbouwminister Schouten al eerder heeft toegezegd, en die nu in een gezamenlijk document zijn vastgelegd. De afspraken zijn ook bedoeld om zekerheid en duidelijkheid te bieden aan de betrokken partijen.

Een van de andere afspraken is dat het Landbouw Collectief een plek krijgt in de Commissie-Hordijk, die gaat kijken naar de stikstofberekeningen van het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Geen generieke inkrimping veestapel

In de afspraken is ook vastgelegd dat er geen generieke inkrimping van de veestapel plaatsheeft en geen gedwongen sanering. Er komt een investeringspakket voor de landbouw, dat zowel stoppers als blijvers moet ondersteunen. Het kabinet erkent de geleverde inspanningen van de landbouw bij de vermindering van de stikstofuitstoot, maar stelt eveneens dat er nog meer vermindering nodig is van de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden.

Geen fosfaat- en dierrechten ingenomen

Er zijn geen afspraken gemaakt die uitsluiten dat fosfaat- en dierrechten worden ingenomen. Letterlijk staat in het afsprakenpakket: “Het kabinet komt met een regeling ten aanzien van dier- en fosfaatrechten, waarbij aangesloten wordt bij de bestaande praktijk. Het kabinet verwacht hierover voor 1 februari 2020 meer duidelijkheid te geven.”

Stikstofruimte verleasen

Zoals al in de Tweede Kamer was besproken, wordt gewerkt aan de mogelijkheid om stikstofruimte tijdelijk te verleasen. Bij het verleasen wordt de stikstofruimte afgeroomd met 30%. Bij het einde van het verleasen krijgt de eigenaar de ruimte weer volledig terug en vervalt de afroming.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer