Vergunning Mestverwerking Fryslân opnieuw bij RvS

Mobilisation for the Environment (MOB) en omwonenden van Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude willen dat de Raad van State (RvS) alsnog een streep zet door de vergunning om de mestverwerking uit te breiden naar 250.000 ton per jaar.

Zij pleiten voor het behoud van het maximum van 95.000 ton pluimveemest per jaar, zoals dat in de vorige vergunning stond. De aanklagers vrezen voor geurhinder bij uitbreiding.

Vergunning terecht verleend

Het is de tweede keer dat een dergelijke procedure aangevochten wordt bij de RvS. In september vorig jaar oordeelde de RvS dat de provincie Friesland de vergunning voor de uitbreiding naar 250.000 ton mocht verlenen. De provincie baseerde zich bij het verlenen van de vergunning op beoordeling door de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving. Volgens de uitvoeringsdienst kan het mestverwerkingsbedrijf ook na de uitbreiding aan de geurnormen voldoen.

‘Geen geurhinder’

“Wij hebben voldaan aan de voorwaarden. Dat betreft geurmetingen waaruit blijkt dat er geen geurhinder is. En die is er niet”, aldus directeur van Mestverwerking Fryslân Jan Scherff. Mestverwerking Fryslân stelt dat er geen reden bestaat voor het tijdelijk schorsen van de vergunning tot het moment dat er een definitieve uitspraak is gedaan. “Binnen veertien dagen weten we wat de uitkomst is. Ik voorzie in ieder geval geen probleem. Wij voldoen aan de normen en de provincie staat achter ons”, aldus Scherff.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.