Vergunning varkensbedrijf Houben blijft in stand

04-02-2020 | Laatste update op 18-01 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De onherroepelijke omgevingsvergunning voor een varkensbedrijf dat onderdeel is van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst, blijft ook in tweede instantie onherroepelijk.

Tot dat oordeel komt de Raad van State (RvS) in een bodemprocedure. De onherroepelijk verleende vergunning wordt niet terzijde geschoven vanwege nog niet aangetoonde geuroverlast die mogelijk zou kunnen ontstaan na realisatie van de varkensstallen. Hiermee bevestigt de RvS een eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk een varkensbedrijf van ruim 19.000 vleesvarkens en ruim 10.000 biggen te realiseren.

Luchtwassers niet effectief genoeg

De hogerberoepzaak tegen het bedrijf van varkenshouder Martin Houben was aangespannen door de actiegroep Behoud de Parel en enkele anderen. De reden voor de rechtszaak van de natuuractiegroep is een WUR-onderzoek, waaruit zou blijken dat combi-luchtwassers geen 85% geurreductie weten te realiseren, maar niet verder komen dan 45%. Daardoor zouden natuur en omwonenden aan een grotere uitstoot zijn blootgesteld dan die waarop de vergunning gebaseerd is, aldus Behoud de Parel. Eerder probeerde de actiegroep al via een kort geding een bouwstop te forceren.

Meetverplichtingen, streefnormen en grenswaarden

Gedeputeerde Staten van Limburg heeft naar aanleiding van het WUR-onderzoek de voorschriften bij de omgevingsvergunning gewijzigd. Er zijn meetverplichtingen, streefnormen en grenswaarden voor de geuremissie opgenomen. De streefnormen zijn gebaseerd op een geurverwijderingsrendement van de luchtwassers van 85% en de grenswaarden op een rendement van 45%.

Geen grond voor intrekking omgevingsvergunning

Volgens de RvS staat niet vast dat een ontoelaatbare geurhinder zal optreden nadat het varkensbedrijf zich gevestigd heeft. Dat geurpercentages gewijzigd zijn in een WUR-onderzoek wil niet zeggen welke geurreductie daadwerkelijk kan worden gehaald. Er is dus geen grond voor een geheel of gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning, stelt de RvS.

Voorlopig genoeg

Het strikt opleggen van een geurreductierendement van 85% aan het Nieuw Gemengd Bedrijf zou volgens de RvS betekenen dat het bedrijf niet van start kan gaan, ondanks de reeds aanwezige onherroepelijke omgevingsvergunning. De RvS is van oordeel dat de opgelegde streefnormen en de meetverplichtingen voorlopig genoeg zijn het milieu te beschermen. Als eigenaar Martin Houben zich niet houdt aan zijn inspanningsverplichtingen en de streefnormen worden overschreden, kan Gedeputeerde Staten altijd nog de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Beukema
Eric Beukema RedacteurBeheer