‘Vergunningverlening overdekte uitloop onzeker’

18-10 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Het is niet duidelijk of de overheid vergunningen kan afgeven aan pluimveehouders die hun stallen geschikt willen maken voor Beter Leven-vleeskuikens.

Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister van Landbouw Piet Adema.Branchevereniging LTO maakte vorige maand bekend dat de omschakeling van reguliere kip naar Beter Leven-kip met 1 ster mogelijk níet leidt tot vermindering van de ammoniakuitstoot. Misschien is er zelfs een hogere emissie. LTO baseert zich daarbij op nog niet gepubliceerd onderzoek van Wageningen University & Research.

Gevolgen nog onduidelijk

De minister bevestigt dat de gevolgen van omschakeling naar Beter Leven-keurmerk met 1 ster voor ammoniakuitstoot nog onduidelijk zijn. “Dat maakt vergunningverlening nu voor zowel de veehouder als het bevoegd gezag onzeker, omdat voor een juridisch houdbare vergunning met voldoende zekerheid vastgesteld moet worden dat een wijziging niet leidt tot een depositiestijging die negatieve effecten heeft voor nabijgelegen natuurgebieden.”

Onderzoeken afwachten

De minister stelt dat definitieve conclusies pas kunnen worden getrokken als twee onderzoeken zijn afgerond. Het gaat om eerder genoemde impactstudie van Wageningen UR in opdracht van de Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens en een advies van de WUR over de emissie van ammoniak, fijnstof en geur in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De impactstudie wordt naar verwachting voor het einde van het jaar gepubliceerd, het advies over emissie dit najaar. De minister belooft de Kamer nader te informeren zodra de rapporten gereed zijn.

Risico op vogelgriep door uitloop

De minister schrijft in gesprek te zijn met de betrokken partijen in de Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens en daarnaast met provincies, omgevingsdiensten en gemeenten over de vraag hoe de omschakeling op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Daarbij wordt ook het risico op een AI-uitbraak meegewogen. De minister kondigt aan de Deskundigengroep Dierziekten een advies te vragen over de vraag of de voor het Beter Leven-keurmerk verplichte overdekte uitloop het risico op besmetting met vogelgriep verhoogt.

van der Werff
Meer over


Beheer