Verlaging stikstofuitstoot met hoogwaardig eiwit

05-02-2020 | Laatste update op 18-03 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Varkens groeien even hard en zijn gezonder met licht verteerbaar eiwit. Ook zakt daarmee de stikstofemissie.

Het verlagen van het ruw eiwit in varkensvoer en verbeteren van de vertering en benutting van eiwit is het meest effectief om via voermaatregelen de stikstofuitstoot van de varkenshouderij te drukken. Het is vanuit dat oogpunt logisch om kwalitatief betere eiwitbronnen te voeren, schrijft Schothorst Feed Research. Volgens Schothorst-studies kan door varkensvoer te optimaliseren op basis van verteerbare aminozuren het gehalte ruw eiwit omlaag. Deze verlaging gaat niet ten koste van de groei en heeft zelfs een positief effect op de voeropname en darmgezondheid.

Fasevoeding

Fasevoeding is ook een methode om meer naar behoefte te voeren en vervolgens de stikstofemissies te verlagen. De aminozuurbehoefte is met fasevoeding beter op het varken afgestemd. Het effect van fasevoeding is het sterkst in de start- en groeifase van varkens. Jongere varkens zijn minder goed in staat ruw eiwit te verteren en moeten wel kwalitatief betere eiwitbronnen krijgen. Toekomstbeeld om de emissies te verlagen, is precisievoeding, schrijft Schothorst.

Focus op urine

Een maatregel die het kabinet overweegt om uit de stikstofcrisis te komen, is de eiwitbenutting van veevoer te verbeteren. Volgens Schothorst moet de aandacht dan uitgaan naar verlaging van stikstofuitstoot via urine. Dat is het meest effectief. Dit kan alleen met een betere eiwitbenutting.

van Dooren
Kees van Dooren RedacteurBeheer