Verleasen ammoniak maximaal 2 jaar

Provincie Overijssel maakt rond 15 oktober verkoop en verleasen van ammoniakrechten van landbouwbedrijven mogelijk. Bij verkoop wordt 30% afgeroomd, bij verleasen wordt 30% van de rechten niet overdraagbaar. Aan het eind van de leaseperiode kan de verleaser weer 100% in gebruik nemen.

Veehouders die beschikken over een geldige natuurvergunning kunnen de daarin vastgelegde ammoniakrechten nu – deels – verkopen of voor maximaal 2 jaar verleasen. Na die 2 jaar kan opnieuw verleased worden, afhankelijk van de uitkomsten van een evaluatie van het nieuwe beleid die eind 2021 zal plaatsvinden.

Latentie van ammoniakrechten kritisch punt

Kritisch punt voor overdracht is de eventuele latentie van rechten. Alles wat gebouwd is conform vergunning is overdraagbaar. Bij de overdracht wordt niet getoetst of de vergunning daadwerkelijk continu in gebruik is geweest; tijdelijke of langdurige leegstand is geen factor voor bepaling van het aantal rechten.

De rechten van een stal die bijvoorbeeld al tien jaar leegstaat, zijn dus overdraagbaar. Bij verkoop of verleasen van een deel van de rechten mag de volledige stal in gebruik blijven, zij het dus voor minder dieren dan vergund. Er hoeven geen plaatsen buiten gebruik gesteld te worden. De provincie zal wel regelmatig de veebezetting controleren van de verkopende of verleasende bedrijven.

Lees ook de formele regeling van de provincie Overijssel

Provincie: geen wildgroei in handel ammoniakrechten

“De provincie is niet bang voor een wildgroei van de handel. ‘Çowboys’ krijgen door de randvoorwaarden geen speelruimte”, licht gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher toe. “De rechten hebben eigenlijk alleen waarde voor naburige bedrijven. De rekenregels van de nieuwe Aerius-versie die begin oktober in werking is, maken overdracht over grote afstand oninteressant.”

Ten Bolscher voorziet ook geen leegroven van de landbouw. Overijssel gaat namelijk maandelijks toetsen hoeveel overdracht van rechten – voorzien – is. “We houden de hand op de kraan”, aldus de gedeputeerde. Daarnaast worden de effecten van de regeling eind 2021 geëvalueerd.

Overdracht van ammoniakrechten naar andere provincies of aankoop van rechten van buiten de provincies is in beginsel mogelijk. “Maar ook daarin zal Aerius sterk remmend werken. Daarbovenop zal elke overdracht over de provinciegrenzen heen binnen het IPO-overleg worden voorgelegd.”

Aanvragen in de pijplijn

Overdracht van stikstofrechten was al mogelijk buiten de landbouw, maar daarvan wordt nauwelijks gebruik gemaakt, stelt de gedeputeerde. Hij verwacht dat de mogelijkheid van verhandeling en verleasen het stuwmeer aan aanvragen zal doen krimpen.

In 2020 heeft Overijssel 60 Natuurvergunningen definitief verleend, 70 vergunbare aanvragen zitten nog in de pijplijn. Daarboven zweven nu zo’n 500 aanvragen, waarvan circa 420 voor landbouwbedrijven en 80 voor woningbouw en infrastructuur.

Ten Bolscher geeft aan dat bij al deze 420 aanvragen voor landbouwbedrijven intern salderen (vrijmaken van ammoniakruimte door plaatsen van emissiearmere systemen of aankoop van rechten van derden nodig is. “De veehouders weten nu waar ze aan toe zijn en kunnen daarop inspelen. Voor de een wordt het een emissiearm stalsysteem, een ander zal juist kiezen voor traditionele bouw en aankoop van rechten. Dat zijn individuele afwegingen, wij maken de vergunningverlening weer mogelijk.”

Nieuwe vergunningsaanvraag indienen bij koop of lease

Wie kiest voor aankoop of lease van rechten zal wel een heel nieuwe vergunningsaanvraag moeten indienen, stelt de gedeputeerde. “De aankoop van rechten kan niet aan de reeds ingediende aanvraag worden toegevoegd.”

Ten Bolscher schat in dat niet alle ammoniakrechten van verkopers naadloos passen bij de kopers. Daarom zal de provincie de overschotjes registreren per hexagoon. “Die stikstof kan op termijn prima passen voor gebiedsgericht beleid en alsnog waarde opleveren voor de verkopers”, aldus de gedeputeerde.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.