Verleende vergunning blijft aanvechtbaar door ngo

14-01 | |
Zelfs na de bouw en opening van een nieuwe stal kan een dieren- of milieuorganisatie de rechter vragen een streep te zetten door de vergunning. - Foto: Henk Riswick
Zelfs na de bouw en opening van een nieuwe stal kan een dieren- of milieuorganisatie de rechter vragen een streep te zetten door de vergunning. - Foto: Henk Riswick

Een omgevingsvergunning blijft aanvechtbaar nadat deze is verstrekt. De mogelijkheid om achteraf bezwaar te maken tegen een verleende vergunning geldt met name voor niet-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Een rechtbank kan dus bezwaren van niet-commerciële organisaties, zoals Varkens in Nood, tegen een verleende vergunning niet zomaar opzij schuiven. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag.

Limburgse rechters vragen om advies

De rechtbank Limburg heeft om dit arrest verzocht. Deze rechtbank zit namelijk in zijn maag met een bezwaar van een dierenarts, Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht en Stichting leefbaar buitengebied tegen een verleende vergunning voor een bedrijf van varkenshouder Adriaan Straathof in Koningsbosch (L.). Het gaat om de omgevingsvergunning voor Sebava BV voor een nieuwe zeugenstal met 855 plaatsen en de verbouw van de bestaande stallen om extra 125 kraamzeugen te houden, ten koste van 484 opfokzeugen. Ook is de bouw van een overdekte zeugenuitloop aangevraagd. Op 28 september 2017 verleende de gemeente Echt-Susteren de vergunning.

Verzoek om nietig te verklaren

De dierenarts en de drie genoemde ngo’s willen dat de rechtbank Limburg de vergunning nietig verklaard. Ze hebben geen gebruikgemaakt van de inspraakmogelijkheid tijdens het proces van de vergunningverlening. De Europese rechter oordeelt dat de rechtbank Limburg het verzoek van de dierenarts niet hoeft te behandelen; zij is een natuurlijk persoon.

Voor de drie ngo’s ligt het anders. Hun verzoek kan de rechtbank Limburg niet zomaar naast zich neerleggen. De Europese rechter baseert zich op het Verdrag van Aarhus (Dk.), dat in 1998 is gesloten. Daarin staat dat een rechtbank bezwaren van een ngo tegen een reeds verstrekte vergunning niet zomaar kan negeren. Ook niet als er geen bezwaar is aangetekend tijdens de aanvraagprocedure.

Dikke voldoende

Het Hof van Justitie van de Europese Unie vindt dat de vergunningprocedures in Nederland voldoen aan de Europese afspraken. Op het punt van bezwaar maken door een ngo moet Nederland dus iets ruimhartiger worden. De zaak ligt daarom weer bij de rechtbank Limburg.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur
Meer overBeheer