Verlies derogatie is blamage

16-09 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Canva
Foto: Canva

Nu moet het toch nog een keer over de derogatie gaan op deze plek.

Nederland raakt deze belangrijke versoepeling van het Europese nitraatbeleid kwijt. Het Nitraatcomité heeft donderdag voor de afbouwregeling gestemd. De gevolgen zijn groot voor boeren en aanverwante bedrijven.

Gunfactor verspeeld

Deze week is ook bekend geworden waarom Nederland tot de orde geroepen is door Brussel. De reden was niet dat het slecht gaat met de waterkwaliteit op derogatiebedrijven. Maar Nederland heeft zijn gun-factor verspeeld. Deze week heeft waarnemend LNV-minister Carola Schouten toe moeten geven dat het om andere zaken gaat dan de waterkwaliteit zelf: Nederland is toezeggingen niet nagekomen die zijn gedaan bij de laatste keer dat er wel derogatie verleend werd. Dat was twee jaar geleden.

Maatregelen tegen mestfraude

Nederland moest toen beloven een aantal concrete stappen te zetten in de strijd tegen mestfraude. Die zijn niet of niet genoeg nagekomen. Het afgesproken aantal fysieke controles is niet gehaald, de invoering van de digitale mestbon heeft vertraging opgelopen. Let wel, hier valt het woord ‘fraude’, maar het is niet zo dat Brussel nu constateert dat er te veel gefraudeerd wordt, nee, de door Nederland beloofde maatregelen zijn alleen niet genomen.

Meer begrip

Ongetwijfeld zijn er praktische oorzaken geweest waardoor dingen anders liepen dan bedoeld. Tijdens de covid-pandemie waren er andere prioriteiten en liepen dingen anders dan gepland. Daar had Brussel best een beetje meer begrip voor op kunnen brengen. Het verlies van de derogatie is zodoende een regelrechte blamage -voor Brussel, maar ook voor ex- en plaatsvervangend landbouwminister Schouten.

Meer over


Beheer