Vermogenden, bedrijven en werknemers fiscaal de klos

17-03 | |
Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Vermogenden en bedrijven extra belasten
Foto: ANP

De Tweede Kamer wil liever vermogenden en bedrijven extra belasten dan bezuinigen als de uitgaven van de staat de pan uit rijzen. Lekker gemakkelijk, denk ik dan.

In plaats van te kijken of ‘ons geld’ wel goed wordt besteed, worden de belastingen weer verhoogd om tekorten aan te vullen of nog meer uit te geven. Dat is geen goed nieuws. Zeker als je beseft dat de belastingdruk de afgelopen jaren al structureel verhoogd is.

Het lijkt wel een onomkeerbaar feit. Zelfs in de zogenaamde neoliberale kabinetten van onze premier Rutte is per saldo telkens weer sprake van een belastingverhoging in plaats van de bij de verkiezingen toegezegde verlaging van de belastingdruk.

Extra belasten is onweerstaanbaar

De neiging om de belastingen verder te verhogen is onweerstaanbaar voor de politiek, lijkt het wel. Dit blijkt onder meer uit de aangenomen motie bij het tweeminutendebat Vermogensverdeling van 7 maart 2023.

Vooruitlopend op de mogelijkheid dat het kabinet in de Voorjaarsnota moet besluiten over de dekking van eventuele tegenvallers, heeft de Kamer het kabinet verzocht bij dekkingsopties eerst te kijken naar mogelijkheden ‘om een eerlijke bijdrage te vragen van vermogenden en winstgevende bedrijven, en bezuinigingen te voorkomen. Omdat de uitdagingen waar Nederland voor staat juist vragen om investeringen’. De motie van PvdA’er Nijboer en GroenLinks’er Van der Lee behaalde een meerderheid van 83 stemmen.

Als meer werken niet loont, wie is er dan zo gek om voor bijna niets meer uren te gaan werken?

Naast vermogenden zijn ook werknemers fiscaal het haasje. De belastingdruk is in veel gevallen zo hoog dat meer werken of een hoger salaris netto nauwelijks wat oplevert. In sommige gevallen moet je van elke euro salarisverhoging 80 cent of meer direct doorstorten naar de staatskas.

Ongewenste maatschappelijke consequenties

Dit is ten eerste heel oneerlijk voor de betreffende werknemer, maar het heeft verder ook ongewenste maatschappelijke consequenties. Als meer werken niet loont, wie is er dan zo gek om voor bijna niets meer uren te gaan werken? Zo krijgen we de tekorten in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs nooit opgelost.

Belastingen verhogen? Een slecht idee. Hopelijk komt de Tweede Kamer bij zinnen en stijgt de belastingdruk niet verder.

Meer over


Beheer