Veroordeling in fipronil-affaire: vertrouwen duur betaald

13-04-2021 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Canva
Foto: Canva

‘De rechtbank gaat niet uit van de feiten maar van wat had kunnen gebeuren.’

Die reactie van de advocaat van de nu veroordeelde verdachten in de fipronil-affaire is veelzeggend over deze in alle opzichten onverkwikkelijke geschiedenis.

De reactie zelf is niet juist, dat voorop. De rechter gaat natuurlijk wel uit van feiten. Er is een middel aan de man gebracht en gebruikt dat niet mocht, waarmee de volksgezondheid in gevaar is gebracht. De reactie van de verdediging is dus feitelijk onjuist. Maar daarachter gaat een klacht schuil die op zich wel begrijpelijk is. De facto hebben de ‘fipronil-eieren’ niemand ziek gemaakt. De gehaltes waren hoger dan toegestane normen maar te laag om acute gezondheidsschade te veroorzaken.

Vertrouwen in gezondheid voedsel

Maar viel het daarom wel een beetje mee allemaal? Die suggestie ligt in de reactie van de verdediging. Het antwoord moet zijn: nee. Dat er geen slachtoffers zijn gevallen is een geluk bij een ongeluk, maar geen reden om de zaak te bagatelliseren. De enorme operatie van eieren uit de handel halen en vernietigen, en stallen schoonmaken was nodig om het vertrouwen in de gezondheid van voedsel te behouden.

Dat vertrouwen is zeer kostbaar. Als het moet, worden kosten noch moeite gespaard om het te herstellen. Dat is gelukt, zij het tegen een hoge prijs. De nu veroordeelde handelaren betalen de tol voor hun onderschatting van het belang van dat vertrouwen. De reactie van hun verdediging op de veroordeling duidt erop dat dat kwartje nog steeds niet helemaal gevallen is.

Lees meer over de fipronil-affaire

Meer over


Beheer