Verordening diergezondheid vooral effect op registratie

Foto: Canva en Ronald Hissink
Foto: Canva en Ronald Hissink

Voor Nederland heeft bundeling EU-regels diergezondheid vooral gevolgen voor registratie van dieren.

Nieuwe verordening geldt vanaf vandaag

Vandaag, 21 april, gaat de nieuwe Europese diergezondheidsverordening in. In deze verordening wordt een grote hoeveelheid Europese regels op het gebied van dierziekten onder één noemer gebracht. Het gaat om ongeveer 50 basisrichtlijnen en -verordeningen, die zijn uitgewerkt in ongeveer 400 Europese richtlijnen, verordeningen en besluiten. Deze regels zijn gericht op preventie en bestrijding van dierziekten.

Het gaat hierbij voor een groot deel om regels die al bestonden en die dus alleen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) overgeplaatst worden naar de Wet dieren. Nederland heeft, samen met veel andere lidstaten, in Brussel gepleit voor uitstel van invoering van de nieuwe regels, omdat de hele transitie van regelgeving veel tijd kost. Brussel ging hier echter niet mee akkoord. Wel geldt er een overgangsregeling voor bijvoorbeeld de certificaatplicht voor het verplaatsten van wedstrijdduiven. Dat geeft gelijk een indruk hoe uitgebreid de regelgeving is. Dierenwelzijn is niet opgenomen in deze regelgeving, dat is via een andere wet geregeld.

Vooral wijzigingen bij registratie

Voor Nederland heeft de wijziging van de Europese regelgeving slechts op een beperkt aantal punten effect. De regelgeving voor ernstige zogeheten bestrijdingsplichtige dierziekten zoals mond- en klauwzeer (mkz), Afrikaanse varkenspest (AVP) of vogelgriep, blijft hetzelfde. Voor de ziekte blauwtong vervalt de Europese bestrijdingsplicht. De bestrijding van Boviene virale diarree (BVD) is nieuw op de lijst met Europese dierziekteregels. Lidstaten mogen zelf bepalen of er een nationaal bestrijdingsplan komt om de BVD-vrije status te verkrijgen. Nederland heeft daar op dit moment geen plannen voor, laat het ministerie weten.

Identificatie- en registratieplicht (I&R)

In het kader van preventie van verspreiding of adequate bestrijding van eventuele dierziekten, wordt de registratie van vee aangescherpt. Voor runderen, schapen en geiten en paardachtigen geldt een identificatie- en registratieplicht op individueel dierniveau, tenzij de dieren op een leeftijd tot 1 jaar worden geslacht. Voor pluimvee en varkens hoeft alleen eventuele verplaatsingen van dieren geregistreerd te worden.

Eigenaren van vee moeten deze dieren registeren bij RVO, waarbij ze ook de locatie waar de dieren gehouden worden moeten registreren. Ook zijn veehouders met meer dan tien dieren verplicht een wasplaats te hebben. De registratie inclusief locatie geldt ook voor paarden. Die regelgeving bestond tot nu toe niet.

De Tweede Kamer debatteert vandaag, 21 april, over de nieuwe regels. De nieuwe diergezondheidsverordening is vanaf 21 april 2021 van toepassing. Op dat moment wordt ook alle bestaande nationale regelgeving voor diergezondheid, die op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gebaseerd is, ingetrokken.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.