Verpachters: belasting hoger dan pacht

De vermogensrendementsheffing die grondeigenaren moeten betalen over hun grond is in meer dan de helft van de gevallen hoger dan de pachtnorm.

Dat blijkt uit een berekening van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). Ze vergeleek in de 66 pachtregio’s in Nederland de belasting op basis van de forfaitaire grondprijs met de nieuwe pachtnormen die onlangst bekend gemaakt zijn.

Negatieve saldi

In 37 van de 66 pachtgebieden (56%) van de regio’s is de verpachter meer kwijt aan heffing in box 3 dan hij aan pacht binnenkrijgt. In Haarlemmermeer is dit negatieve saldo € 369 per hectare en op Goeree Overflakkee € 389 per hectare, aldus FPG. In een kleiner aantal gebieden is nog wel een positief saldo. Voorbeelden zijn de Bouwhoek/Hogeland (€ 155/ha) en de polders (€ 457/ha). Bijkomende lasten voor de eigenaar zijn nog niet meegerekend, zoals waterschapslasten en eventuele ruilverkavelingsrente.

Pachtnormen gedaald

De pachtnormen zijn dit jaar opnieuw gedaald. Dat is een gevolg van de rekensystematiek, waarin de resultaten van de afgelopen vijf jaar meetellen. Verpachters zijn daar zeer ontevreden over en pleiten voor verandering. Landbouwminister Carola Schouten beraadt zich op het pachtbeleid.

Woensdag presenteert LTO Nederland haar visie op pacht. De FPG is bij de totstandkoming daarvan tot haar spijt niet betrokken door LTO, aldus directeur Berend Pastoor. Pachtersbond BLHB heeft wel met LTO overlegd.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.