Verpachters boos over hogere normwaarde grond

Foto: ANP
Foto: ANP

Verpachters zijn kwaad over verhoging van de fiscale normwaarde van verpachte grond in box 3 van de belastingen.

In 42 van de 66 landbouwgebieden is deze norm verhoogd, waardoor verpachters over het jaar 2019 meer vermogensrendementsheffing moeten betalen.

In 17 gebieden gaat het om een verhoging van de normwaarde met meer dan 10%. Het sterkst stijgt de normwaarde in het gebied Oostelijke Betuwe en Nijmegen, daar gaat het van € 50.100 naar € 70.600, een stijging van 40%.

De grootste daling (-17%) is er in de regio Westland en Zuidhollandse Droogmakerijen. Daar gaat het van € 68.700 naar € 56.400. De verhoging past in de systematiek waarin jaarlijks wordt gekeken hoe de grondprijs zich ontwikkeld heeft (zie tabel onderaan dit artikel voor de normen van alle landbouwgebieden).

Minder rendement op pacht

Federatie Particulier Grondbezit (FPG) reageert uitermate geprikkeld. Elke verhoging van de belastingdruk vermindert het rendement op pacht, stelt de organisatie in een reactie.

Vorig jaar kregen verpachters al te maken met een extra verhoging van de belastingdruk door een aanpassing in de manier om de fiscale waarde van verpachte grond te berekenen. Nu gaat de belastingdruk verder omhoog. De verhouding tussen de opbrengsten uit pacht en de fiscale lasten is scheef, aldus FPG.

Bedreigingen nieuw systeem

FPG-directeur Berend Pastoor licht toe dat zijn organisatie het liefst een andere systematiek wil voor het bepalen van de normwaarde van verpachte grond. Maar omdat in Den Haag al druk gesproken wordt over een heel andere vermogensrendementsheffing, zal dat er niet meer van komen.

De lobby van de organisatie richt zich nu op de bedreigingen die in dat nieuwe systeem zouden zitten. Zo is er sprake van een verondersteld vermogensrendement van 5,33%, wat volgens de organisatie in een systeem met gereguleerde pacht een illusie is.

FPG sluit rechtszaken niet uit

FPG bepleit bij het voorstel tot wijziging van de box 3-heffing om ‘verpacht’ als een van de speciale categorieën aan te merken waarvoor de belastingdruk moet worden verzacht.

Pastoor sluit rechtszaken tegen een te hoge fiscale druk op verpachte grond niet uit. Hij ziet aanknopingspunten in het Europese verdrag voor de rechten van de mens, dat eigendomsrecht beschermt.

Prijsinformatie over landbouwgrond vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer