Verschil tussen denken en doen

09-06 | |
Kloosterman
Foto: Canva
Foto: Canva

Hoogleraar transities Jan Rotmans zei het al in een interview vorige week: er is een verschil tussen denken en doen.

Het was zijn antwoord op de vraag hoe het kan dat de populariteit van vleesvervangers toeneemt, maar de vleesconsumptie niet afneemt. CBS deed onderzoek naar de houding van consumenten in relatie tot klimaatverandering. Uit dat onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde consumenten minimaal vijf dagen per week vlees eet. De daarna grootste groep, 44,7%, bestaat uit personen die maximaal vier dagen per week vlees eten. Is dit meer of minder dan een jaar geleden, dan twee jaar geleden?

Vleesvervangers populair

We weten het niet, want er is geen direct vergelijkingsmateriaal. Een derde van de volwassenen in het onderzoek geeft wel aan het afgelopen jaar minder vlees te zijn gaan eten. Een half procent is gestopt met het eten van vlees. De meerderheid, 58%, is echter niet minder of meer vlees gaan consumeren. Naast het feit dat vlees nog graag gegeten wordt, tonen cijfers aan dat vleesvervangers ook populair zijn. Volgens de topman van het Britse Meatless Farm is Nederland op het gebied van consumptie een goed ontwikkelde markt voor vleesvervangers. Reden voor hem om de productie van zijn vleesvervangers deels in Nederland te laten plaatsvinden.

Cijfers vleesconsumptie 2020

De meest recente cijfers over de vleesconsumptie stammen uit 2019. Toen steeg de consumptie licht ten opzichte van een jaar eerder. Wat gaan de cijfers over 2020 laten zien? Hoe zien de cijfers eruit nu Nederland massaal thuis moest eten? Is het, zoals Wageningen Universiteit verwacht, het effect van de horeca dat ervoor zorgt dat de vleesconsumptie afgelopen jaren niet daalde? We weten het waarschijnlijk later dit jaar.

Hoe zien de cijfers eruit nu Nederland massaal thuis moest eten?

Zoals Jan Rotmans ook zei: anders denken is het begin van een cultuuromslag, daarna volgt verandering van houding en daarna van gedrag. Het is duidelijk dat we in een verandering van denken zitten. De vraag is wanneer het grootschalig doen zal volgen.

Vlees & merken: Food&Agribusiness zet informatie over vlees als merk of concept op een rij. Ga naar FoodAgribusiness.nl/vlees-merken
Beheer