Versoepeling braaklegging en verplichte gewasrotatie

26-07 | |
EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. - Foto: ANP
EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. - Foto: ANP

De regels voor braaklegging en verplichte gewasrotatie in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid worden voor 2023 versoepeld.

Dat heeft de Europese Commissie besloten. Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski had de versoepeling vorige week al aangekondigd.

Onzekerheden op wereldvoedselmarkt

De belangrijkste reden voor de beslissing van de Europese Commissie is dat er onzekerheden zijn op de wereldvoedselmarkt, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarbij komt dat uit recente vooruitzichten blijkt dat de droogte en warmte de oogst in de Europese Unie negatief beïnvloeden. De Europese lidstaten vroegen vorige week tijdens de vergadering van landbouwministers in groten getale om de regels voor gewasrotatie en braaklegging te versoepelen binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Voldoende tarwe

Wojciechowski zegt dat het van belang is dat de boeren in de Europese Unie bijdragen aan de productie van voldoende tarwe, waaraan volgens hem wereldwijd een tekort is. Hij acht de kans groot dat de tarweproductie in Oekraïne volgend jaar aanmerkelijk lager zal zijn.

Braakliggende gronden in productie nemen

Op korte termijn kan daar een mouw aan worden gepast door braakliggende gronden in productie te nemen en de regels voor vruchtwisseling te versoepelen. “Elke ton tarwe die we exporteren zal helpen aan de vermindering van de honger wereldwijd”, aldus Wojciechowski.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer