Vertrouwen agrarische sector niet eerder zo laag

25-11-2019 | Laatste update op 04-07 | |
Foto: ANP - Foto: Koen Suyk
Foto: ANP

Het vertrouwen onder boeren en tuinders is opnieuw gedaald en was niet eerder zo laag.

Vooral melkveehouders en glastuinders zijn negatiever dan een kwartaal geleden. Dat blijkt uit de zogeheten agro-vertrouwensindex in het derde kwartaal 2019. De index daalde met 4 punten ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 en staat nu op 6 punten. Dat betekent dat er altijd nog meer ondernemers positief zijn dan negatief.

Lees verder onder de tweet

De glastuinbouw scoort ondanks de daling altijd nog positief. Bij melkveehouders staat de index op min 2 en dat was nog niet eerder zo laag sinds de invoering van de index in 2013. Pluimveehouders en varkenshouders zijn positiever dan in het voorgaande kwartaal.

Varkenshouders uitgesproken positief

De agro-index is opgebouwd uit meerdere onderdelen. De stemmingsindex geeft de huidige situatie weer en is met 2,5 punten gedaald naar 16. Varkenshouders zijn uitgesproken positief, in deze sector steeg de index flink. Akkerbouwers beoordelen hun situatie gelijk, bij andere sectoren is de daling gering met 2 tot 6 punten.

Toekomstverwachting

Een ander onderdeel van de agro-vertrouwensindex is de toekomstverwachting. De mening over de bedrijfssituatie over twee tot drie jaar is bij meer ondernemers negatief geworden. Deze toekomstindex daalde met 6 punten naar min 3 en kwam voor het eerst sinds 2013 onder nul. Dat betekent dat meer boeren en tuinders negatief oordelen dan dat ze positief zijn over hun toekomst.

Vooral varkensboeren, melkveehouders en glastuinders zijn negatiever over de middellange termijn. In deze sectoren daalde de index met 10 tot 12 punten. De akkerbouwindex daalde ook, maar wel duidelijk minder sterk. Pluimveehouders waren weer iets positiever ten opzichte van de vorige meting.

Voor de iets kortere termijn zijn de verwachtingen gemiddeld iets beter geworden, maar deze zogenoemde conjunctuurindex staat nog wel onder het nulpunt.

Weinig kansen door klimaatneutraal

Boeren zien nog weinig kansen in de ambities voor een klimaatneutrale economie in 2050. Dat was een extra vraag in deze editie. 28% ziet kansen in klimaatneutraal, 39% ziet belemmeringen en ruim 33% staat er neutraal in. De verschillen tussen sectoren zijn klein, in de opengrondstuinbouw is het aandeel bedrijven die kansen zien het grootst. Melkvee- en varkenshouders en glastuinders voorzien relatief veel belemmeringen.

Europese stemmingsmeting

De agro-vertrouwensindex is ontwikkeld door LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, en het ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen Economic Research. Dit is een combinatie van de stemmingsindex op dit moment en de verwachting voor over 2 à 3 jaar. Elk kwartaal wordt een enquête gehouden. In het derde kwartaal van 2019 hebben 520 ondernemers meegedaan.

Lees verder onder de tweet

De index sluit aan bij soortgelijke barometers in Duitsland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië. Op die manier ontstaat een Europese stemmingsmeting onder coördinatie van de Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer