Doorgaan naar artikel

Vertrouwen boeren en tuinders nog altijd niet groot

Hoewel er in elke sector meer ondernemers positief zijn dan negatief over de huidige situatie op het bedrijf, is in de tuinbouw de stemming het best. Foto: Mark Pasveer

Hoewel er in elke sector meer ondernemers positief zijn dan negatief over de huidige situatie op het bedrijf, is in de tuinbouw de stemming het best. Foto: Mark Pasveer

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben, heeft zich in het vierde kwartaal van 2020 voorzichtig hersteld, maar het vertrouwen is nog steeds niet heel groot.

Dat blijkt uit de agro-vertrouwensindex van LTO, Flynth, het ministerie van LNV en de Wageningse Universiteit. Vooral akkerbouwers en pluimveehouders hadden meer vertrouwen in hun bedrijf. Onder melkveehouders, vollegrondstelers en glastuinbouwers bleef het vertrouwen stabiel. In het eerste kwartaal van vorig jaar daalde het vertrouwen fors, maar stijgt sinds die tijd elk kwartaal. Ook in de eerste maand van 2021 lag het vertrouwen van ondernemers nog onder het langdurig gemiddelde.

Tuinbouw meest positief

Hoewel er in elke sector meer ondernemers positief zijn dan negatief over de huidige situatie op het bedrijf, is in de tuinbouw de stemming het best. Ondanks de recente daling is de stemming terug op het niveau van voor de coronacrisis en liggen de indexen in de vollegronds- en glastuinbouw boven het langlopende gemiddelde. Akkerbouwers en melkveehouders zijn somber gestemd. In deze sectoren liggen de huidige indexwaarden ver onder het langlopende gemiddelde van deze sectoren.

Ondernemers hebben tussen 5 en 25 januari de enqûete ingevuld. Er hebben bijna 650 bedrijven deelgenomen aan de enquête, een record, aldus de onderzoekers. Meerder factoren kunnen van invloed zijn van het vertrouwen van boeren in hun bedrijf, dit kan bijvoorbeeld de coronacrisis, zijn, maar ook persoonlijke omstandigheden, de marktsituatie of het weer kan van invloed zijn.

Positiever over twee à drie jaar

Op de middellange termijn is men weer wat positiever geworden over de situatie over twee à drie jaar. De index die de onderzoekers hiervoor gebruiken, steeg met 6 punten. Hiermee zien net iets meer ondernemers de toekomst weer positief in ten opzichte van de pessimisten. Akkerbouwers geven vooral aan verbeteringen in het verschiet te zien. De index groeide hier met bijna 19 punten. De index staat nu op 5 punten. In het derde kwartaal van 2018 was de index voor het laatst hoger dan nu.

Op korte termijn negatief

Op de kortere termijn, vooruitkijkend naar de komende twaalf maanden, zijn boeren en tuinders negatief gestemd. Al sinds september 2017 is deze index negatief, wat betekent dat er meer ondernemers zijn die het somber inzien, dan het aantal bedrijven dat wel positief vooruit kijkt. Hier zagen de onderzoekers de afgelopen tijd herstel optreden, maar dit vlakt nu af. Hoewel alle onderliggende indicatoren opnieuw toenamen, bleven veel indexen, op de productie en winst na, nog negatief.

Beheer
WP Admin