Doorgaan naar artikel

Verzilting in kaart brengen voor watersysteemkennis

Tarwe-oogst in Noord-Beveland. Niet alleen akkerbouwers en fruittelers ondervinden daarvan hinder bij de gewasproductie, ook de natuurgebieden hebben steeds vaker last van watertekort of -overlast. Foto: Peter Roek

Tarwe-oogst in Noord-Beveland. Niet alleen akkerbouwers en fruittelers ondervinden daarvan hinder bij de gewasproductie, ook de natuurgebieden hebben steeds vaker last van watertekort of -overlast. Foto: Peter Roek

Gemeente Noord-Beveland, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en twintig Noord-Bevelandse agrariërs zijn begonnen met het project Boeren meten water.

Door de verziltingssituatie tot in de haarvaten van het oppervlaktewatersysteem in kaart te brengen, wordt de watersysteemkennis vergroot over zoet water op het Zeeuwse eiland. Op deze manier proberen partijen samen een antwoord te bieden op de problemen die het extremere weer met zich meebrengt; zoet water is niet altijd voorradig als dat nodig is.

Last van watertekort of -overlast

Niet alleen akkerbouwers en fruittelers ondervinden daarvan hinder bij de gewasproductie, ook de natuurgebieden hebben steeds vaker last van watertekort of -overlast. In het Zeeuws Deltaplan Zoet Water werken allerlei partijen samen om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van zoet water meer in balans komen.

Doordat de boeren het zoutgehalte zelf bijhouden, wordt verwacht dat de deelnemers meer zicht krijgen op de mogelijkheden van het creëren van een robuuste zoetwatersituatie. Gedurende twee jaar meten zij met regelmaat en op vaste plekken de geleidbaarheid van het slootwater. Elke meting wordt meteen opgeslagen in een centrale database die via internet vrij toegankelijk is.

Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Het project duurt twee jaar en is één van de projecten vanuit het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Gemeente Noord-Beveland is opdrachtgever voor het project, dat in totaal zo’n € 45.000 kost. Waterschap en provincie leveren beide een financiële bijdrage. Acacia Water begeleidt het project vanuit het landelijk traject Boeren meten water.

In Zeeland loopt op Schouwen-Duiveland een soortgelijke pilot onder de naam Natuurlijk Zoet.

Lees meer over

Snel delen

Petra Vos
Petra Vos

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin