Doorgaan naar artikel

Verzilting Volkerak-Zoommeer op de lange baan

Foto: ANP - Foto: Phil Nijhuis

Foto: ANP

Het Volkerak-Zoommeer bij het West-Brabantse Bergen op Zoom blijft voorlopig zoet.

Het voorgenomen getijdeproject en daarmee de verzilting van het meer wordt voorlopig op de lange baan geschoven. Dat schrijven minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Het plan wordt voorlopig niet ingepland vanwege de verdeeldheid over het toekomstperspectief van een zout Volkerak-Zoommeer met getij. Daarnaast vindt de minister het noodzakelijk om eerst de alternatieve zoetwatervoorziening te realiseren. Veel boeren in de directe regio, zoals op het eiland Tholen, zijn afhankelijk van het meer voor het beregenen van gewassen. Het grondwater is daar te zilt om te kunnen beregenen.

Programmatische Aanpak Grote Wateren

De verzilting van het Volkerak-Zoommeer is een van plannen voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Hierin worden grote waterwerken op de agenda gezet op basis van de ecologische urgentie, het draagvlak in de regio, de beschikbare cofinanciering en eventuele risico’s bij de uitvoering. Ook wordt gekeken naar de kansen voor verbreden van de maatregelen, zodat ze kunnen bijdragen aan bredere sociaal-maatschappelijk doelen. In de eerste tranche van het PAGW is voor € 95 miljoen geïnvesteerd in onder andere Getij Grevelingen, slibsedimentatie Eems-Dollar in het Waddengebied en onderzoek naar het Markermeer. Voor de tweede tranche, die loopt tot en met 2032, is in totaal € 248 miljoen gereserveerd. Dit gaat naar projecten zoals de Ecologische waterkwaliteit Friese Ijsselmeerkust en Wieringerhoek. Projecten als de Markerwadden fase 2 en de bestrijding van erosie zomer- en winterbed grote rivieren zijn voorlopig ook nog niet ingepland.

Beheer
WP Admin