Doorgaan naar artikel

Verzilting Volkerak-Zoommeer van de baan

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) in de Tweede Kamer. Foto: ANP

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) in de Tweede Kamer. Foto: ANP

De verzilting van het Volkerak-Zoommeer is voorlopig van de baan. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een debat in de Tweede Kamer.

SGP en CDA dienden een motie in, waarin ze de regering vragen om de verzilting van het meer definitief te schrappen. Van Nieuwenhuizen reageerde hierop dat ze dat best zou willen, maar dat een volgend kabinet weer een ander besluit kan nemen. “Maar voor nu is het in ieder geval van de baan”, aldus Van Nieuwenhuizen. Het Volkerak-Zoommeer is van groot belang voor de zoetwatervoorziening voor het zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Taak van waterschappen

Tijdens het debat diende de Partij voor de Dieren een motie in om het kunstmatig verlagen van het waterpeil in de omgeving van natuurgebieden te stoppen, om zo verdroging tegen te gaan. Van Nieuwenhuizen reageerde dat het kabinet hier niet over gaat, maar dat dit een taak van de waterschappen is.

Illegale waterputten

De PvdD pleit ook voor structurele handhaving van illegale waterputten. Wetterskip Fryslan inventariseerde in 2019 de waterputten bij zestien bedrijven. Daarbij werden naast dertig geregistreerde waterputten ook 25 illegale putten aangetroffen. Van Nieuwenhuizen reageert dat dit een taak van de provincies is. Ze is wel bereid om provincies op te roepen om hierop te gaan handhaven.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin