Doorgaan naar artikel

Vlaams aardappelareaal stijgt 4,2%

Foto: Henk Riswick premium

Foto: Henk Riswick

De teelt van consumptieaardappelen in Vlaanderen neemt dit jaar met 4,2% toe tot 51.708 hectare.

Dat meldt het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) op basis van cijfers van het Vlaamse ministerie van landbouw. PCA denkt dat de hogere contractprijzen voor dit seizoen de Belgische telers heeft aangezet om het areaal toch wat uit te breiden. Ook stijgende prijzen in de vrije markt hebben bijgedragen aan de uitbreiding van het areaal.

Grote uitbreiding bij korrelmais

Het Vlaamse ministerie maakte ook voor andere gewassen voorlopige areaalcijfers bekend. Het meest opvallende in dat overzicht is de grote uitbreiding bij korrelmais. De oppervlakte van deze teelt neemt met 32% toe tot 56.046 hectare. De teelt van wintertarwe neemt dit jaar in Vlaanderen met 4% af tot 61.233 hectare. Wintergerst neemt daarentegen met 9% toe tot 14.487 hectare.

Uien en peen dalen fors

Een forse daling is er in Vlaanderen in de teelt van uien en peen. Het areaal peen daalt met 27% naar 2.461 hectare. Bij uien is de oppervlakte met 14% gekrompen naar 3.436 hectare. Voor de versmarkt worden wel wat meer uien geteeld, maar uien bestemd voor de industrie laat een daling zien van ruim 20%.

Ook de productie van groenten voor de conservenindustrie laat forse dalingen zien. Het areaal stamslabonen en sperziebonen voor de industrie daalt met 19% naar 1.666 hectare. De teelt van spinazie voor de industrie krimpt met 26% naar 1.133 hectare, zo blijkt uit cijfers van het landbouwministerie.

Vollegrondsgroente

Ook bij andere vollegrondsgroenten is de oppervlakte flink verminderd. Zo gaat de teelt van witlofpennen met 9,2% terug naar 1.021 hectare. Bij bloemkool daalt vooral de industrieteelt (-14,8% naar 3.197 hectare), maar neemt ook de teelt voor de versmarkt met 9,4% af naar 425 hectare. Bij prei krimpt vooral de industrieteelt (-26,3% naar 915 hectare), de teelt voor de versmarkt neemt met 3,8% af naar 1.859 hectare.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin