Skip to content

Vlaanderen: 1.000 extra ondernemers in korte keten

Vlaamse minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits streeft ernaar om tegen 2027 1.000 nieuwe ondernemers in de korte keten actief te krijgen.

Vlaamse minister van landbouw Hilde Crevits. - Foto: ANP premium

Vlaamse minister van landbouw Hilde Crevits. - Foto: ANP

Vlaamse minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits streeft ernaar om tegen 2027 1.000 nieuwe ondernemers in de korte keten actief te krijgen.

Dat maakte ze bekend tijdens de opening van de Week van de Korte Keten afgelopen zaterdag 14 mei.

Op dit moment zet één op de zeven boeren hun producten (deels) af in de korte keten in België. Crevits wil dit naar één op de vijf brengen in de aankomende vijf jaar. Hiervoor is de visienota ‘Meer korte keten op en rond de tafel’ opgesteld voor het ondersteunen van ondernemers. “De omzet van korte keten willen we met acties uit deze visie laten toenemen door enerzijds de rendabiliteit op korteketenbedrijven te verhogen. Anderzijds moeten we ook inzetten op de consument door hen te informeren en bewustwording. Met andere woorden, we moeten werk maken van de voedselgeletterdheid”, zegt minister Crevits.

Promotie korte keten aandachtspunt

In de visienota https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/lokale-voedselstrategieen staat dat er meer informatie-uitwisseling moet komen tussen bedrijven en dat het departement daar een rol in moet hebben. Hierdoor moeten ook meer ondernemers geïnspireerd worden om ook hun producten te gaan verkopen. De promotie van de korte keten blijft ook een belangrijk aandachtspunt en de overheid moet daar een grotere rol in spelen om de afzet te vergroten, naar consumenten en bedrijven. Belangrijk aspecten in deze visienota zijn samenwerking, kennisdeling en overleg tussen verschillende partijen. Via samenwerking kunnen nieuwe afzetvormen ontstaan, kunnen korte keten ondernemers samen online vermarkten, kunnen logistieke en distributievraagstukken opgelost worden en kunnen wettelijke knelpunten opgelost worden.

In Vlaanderen zijn ongeveer 3.000 professionele korteketenbedrijven. De totale omzet van de hoeveverkoop in 2021 lag op € 82 miljoen. Bijna een vijfde hoger dan in 2019, voor corona. Onderzoek van VLAM geeft aan dat de helft van de Vlaamse gezinnen in de toekomst meer lokale voeding wil kopen en een derde zegt dat nu al vaak te doen. Ongeveer één op de vijf Vlamingen koopt al eens op de boerderij en doet dit gemiddeld 12 keer per jaar voor een bedrag van € 161. Vorig jaar vonden zo’n 140.000 huishoudens de weg naar de boerenmarkt of een boerderij.

Mede-auteur: Vilt.be

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin