Vlees van runderen in uiterwaarden bevat vaak dioxine

30-11-2022 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Vlees van runderen in uiterwaarden bevat vaak te veel kankerverwekkende dioxine. Bij 70% van de runderen zijn de gevonden dioxinegehalten in het vlees boven de norm voor humane consumptie.

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Food Safety Research (voorheen Rikilt) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vlees van runderen uit veertien uiterwaarden onderzocht

Het onderzoek spitste zich toe op runderen uit veertien uiterwaarden langs de grote rivieren. In weefsels van runderen werd gekeken wat de gehalten waren aan dioxines, dioxine-achtige polychloorbifenylen (PCB) en andere PCB‘s, PFAS en zware metalen. Tegelijk werden ook bodem- en grasmonsters genomen.

De onderzochte runderen werden ingezet als grote grazers in de natuur. Het vlees van de dieren wordt als ‘wildernisvlees’ op de markt gebracht.

Verkoop van ‘wildernisvlees’ gestaakt

Een aantal aanbieders van ‘wildernisvlees’ heeft inmiddels verkoop daarvan gestaakt. De omvang van de markt is klein: er gaat ongeveer 70.000 kilo over de toonbank en er zijn zo’n 4.000 particuliere afnemers. Een deel van het vlees van runderen die in de uiterwaarden grazen, komt als regulier rundvlees op de markt.

Bij wekelijkse consumptie verhoogde kans op schade

Wie wekelijks met dioxines besmet vlees van de onderzochte dieren consumeert, loopt een verhoogde kans op gezondheidsschade. Er zijn consumenten (voornamelijk gezinnen) die dit vlees gedurende het hele jaar twee keer per week eten, aldus het onderzoek. Wildernisvlees mag alleen nog op de markt komen als vast staat dat de gezondheidsnormen niet worden overschreden.

Wageningen Economic Research gaat na welke gebieden mogelijk verontreinigd zijn. Het gaat om zowel uiterwaarden als andere natuurgebieden waarin runderen het hele jaar verblijven. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vervuild bodemslib

De NVWA startte dit onderzoek na de vondst van een te hoog dioxinegehalte onder meer in het vlees van runderen die graasden bij Slot Loevestein aan de Waal in het Gelderse Poederoijen. Er waren aanwijzingen dat dit kwam door vervuild bodemslib dat na hoogwater achterbleef in de uiterwaarden.

Vlees & merken: Food&Agribusiness zet informatie over vlees als merk of concept op een rij. Ga naar FoodAgribusiness.nl/vlees-merken

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer