Doorgaan naar artikel

Vleesbelasting is een slecht idee

De nagestreefde milieu- en dierenwelzijnsdoelen zullen niet gehaald worden met een vleesbelasting.

Geüpdatet op:
Opinie
Sustainable food
Vleesbelasting leidt tot een zware administratieve lastendruk voor mkb-bedrijven. Daarmee komt het voortbestaan van honderden slagerijen op de tocht te staan, zegt Jos Goebbels. - Foto: ANP

Vleesbelasting leidt tot een zware administratieve lastendruk voor mkb-bedrijven. Daarmee komt het voortbestaan van honderden slagerijen op de tocht te staan, zegt Jos Goebbels. - Foto: ANP

De nagestreefde milieu- en dierenwelzijnsdoelen zullen niet gehaald worden met het invoeren van een vleesbelasting. Het tegenovergestelde kan zelfs het geval zijn, aldus Jos Goebbels, voorzitter Centrale Organisatie voor de Vleessector.

Verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer, PvdD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie, zijn voorstander van het invoeren van een vleesbelasting. Die belasting zou moeten leiden tot een beter milieu en beter dierenwelzijn. Uit onderzoek dat adviesbureau EY in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deed, blijkt echter dat de milieu- en dierenwelzijnsdoelen niet gehaald worden met een vleesbelasting. Het tegenovergestelde kan zelfs het geval zijn.

Bovendien zou deze nieuwe, extra belasting heel ingewikkeld worden, moeilijk te handhaven zijn en leiden tot een onnodig zware administratieve lastendruk voor mkb-bedrijven. Daardoor komt het voortbestaan van honderden slagers op de tocht te staan.

Geen draagvlak voor vleesbelasting

De genoemde politieke partijen willen de vleesbelasting bovendien gebruiken om de veestapel te halveren en meer mensen te laten overstappen naar een vegetarisch of veganistisch dieet. Uit recent onderzoek door bureau 6T (‘Zest’) blijkt een ruime meerderheid van de maatschappij voor het behoud van de boeren in Nederland te zijn. Verder eet 95% van de Nederlanders gewoon vlees. Blijkens datzelfde onderzoek is er onvoldoende draagvlak voor een vleesbelasting.

Een discussie over een vleesbelasting kan alleen in Europees verband worden gevoerd

Een vleesbelasting zou niets toevoegen aan de duurzaamheidsverbeteringen die de Nederlandse veehouderij en vleessector al hebben ingezet. Op dit moment is al extra duurzaam vlees verkrijgbaar. Daarvoor werken veehouders, vleesverwerkers, retailers en cateraars samen; denk aan Beter Leven en Varken van Morgen. Dit iets duurdere vlees garandeert niet alleen een betere duurzaamheid en beter dierenwelzijn, maar levert de veehouder idealiter volledige compensatie op, waardoor deze wordt gestimuleerd om nóg duurzamer en welzijnsvriendelijker te gaan produceren.

Meerprijs gaat naar de overheid in plaats van naar de boer

Een vleesbelasting zou het tegenovergestelde effect hebben. Die meerprijs zou niet naar de boer gaan als beloning voor zijn milieu-inspanningen, maar naar de overheid. In de supermarkt zou Nederlands vlees kunnen worden verdrongen door goedkoper vlees dat in het buitenland, vaak met een slechter dierenwelzijn en slechter voor het milieu, wordt geproduceerd.

Een discussie over een vleesbelasting kan daarom alleen in Europees verband worden gevoerd. In Brussel wordt gesproken over Europese belastingmaatregelen voor verduurzaming in het kader van de Boer-tot-Bordstrategie. Nederland moet daar niet op vooruitlopen.

Wij willen stappen zetten in de verduurzaming met middelen die wél werken

De Nederlandse vleesketenpartners onderschrijven het maatschappelijke belang van verdere verduurzaming. Hiervoor zijn al verschillende initiatieven in gang gezet, zoals het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Voor een duurzame toekomst zijn verdere stappen noodzakelijk. Die stappen zetten wij dan ook vol overtuiging.

De Nederlandse vleessector ondersteunt de ambities van de Europese Green Deal en de Europese Boer-tot-Bordstrategie. We streven voor de Nederlandse veehouderij en vleessector naar een Europese en wereldwijde koppositie op het gebied van duurzaamheid, zoals we nu al hebben op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Wij willen samen met de minister, de politiek en maatschappelijke partijen verdere stappen zetten in de verduurzaming met middelen die wél werken, in tegenstelling tot een vleesbelasting.

Jos Goebbels, voorzitter Centrale Organisatie voor de Vleessector

Snel delen

Jos Goebbels

voorzitter Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin