Vleesconsumptie daalde met 18% sinds 2007

14-02 | |
vleesconsumptie
Voor de gehele bevolking (1-79 jaar) komt de vleesconsumptie in de laatste peiling uit op 87 gram per dag, waarbij bewerkt vlees voor de warme maaltijd en vleeswaren het meest worden gegeten (totaal 45 gram per dag). - Foto: ANP

Sinds 2007 is de vleesconsumptie met zo’n 18% afgenomen. De afname van de consumptie van rood en/of bewerkt vlees is nog groter. Consumenten zijn tegelijk meer vlees- en zuivelvervangers en peulvruchten gaan eten.

De cijfers uit de vorige week verschenen Voedselconsumptiepeiling van het RIVM laten zien dat er een verandering gaande is. Hoewel de vleesconsumptie nog steeds hoger is dan de door het Voedingscentrum aanbevolen hoeveelheid (adviezen van de Gezondheidsraad), is er een duidelijke afname te zien de afgelopen jaren.

In 2019-2021 aten mensen in de leeftijd van 7 tot 69 jaar gemiddeld 90,5 gram vlees per dag, ten opzichte van 110 gram in de periode 2007-2010. De consumptie van rood en/of bewerkt vlees daalde van bijna 92 gram per dag naar 72,6 gram per dag (-20%).

Vleesconsumptie gehele bevolking

Het RIVM heeft deze leeftijdsgroep geselecteerd om de consumptie te kunnen vergelijken met voorgaande peilingen. Voor de gehele bevolking (1-79 jaar) komt de vleesconsumptie in de laatste peiling uit op 87 gram per dag, waarbij bewerkt vlees voor de warme maaltijd en vleeswaren het meest worden gegeten (totaal 45 gram per dag). Consumenten eten gemiddeld ongeveer 12 gram rundvlees, 9 gram varkensvlees en 17 gram kip en kalkoen per dag. Jongens en mannen eten meer vlees dan meisjes en vrouwen. De consumptie van de eerste groep ligt op ruim 105 gram vlees per dag en die van de laatste groep op 69 gram per dag.

Nog steeds 21% meer vleesconsumptie dan aanbevolen

Het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad raden aan niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees. De gemiddelde vleesconsumptie ligt daarmee nog zo’n 21% boven de aanbevolen hoeveelheid. De vleesconsumptie van meisjes en vrouwen ligt wel onder de aanbevolen hoeveelheid.

Vleesvervangers

Consumenten zijn vooral de laatste jaren meer vleesvervangers gaan eten. In 2007-2010 at men (personen in de leeftijdsgroep 7-69 jaar om verschillende peilingen te kunnen vergelijken) gemiddeld 1,2 gram vleesvervanger per dag. In de daaropvolgende peiling van 2012-2016 steeg de consumptie voorzichtig naar 1,7 gram. In de laatste peiling was dit gestegen naar 5,4 gram vleesvervanger per dag. Vrouwen en meisjes eten gemiddeld meer vleesvervangers dan mannen en jongens.

Vleesconsumptie naar opleidingsniveau

Wanneer de vleesconsumptie wordt uitgesplitst naar opleidingsniveau, blijkt dat laagopgeleide volwassenen gemiddeld meer vlees eten dan hoogopgeleiden. De vleesconsumptie bij laagopgeleiden ligt op zo’n 107 gram, terwijl hoogopgeleiden zo’n 76 gram vlees per dag eten. Deze laatste groep eet daarentegen meer vleesvervangers (8,8 gram) dan lager opgeleiden (3,8 gram). Hoogopgeleide volwassen vrouwen eten de meeste vleesvervangers: bijna 12 gram per dag.

Consumptie van peulvruchten groeide

Niet alleen de consumptie van vleesvervangers nam toe. Ook de consumptie van peulvruchten groeide. Nederlanders eten gemiddeld 7 gram peulvruchten per dag. Jongens en mannen eten meer peulvruchten (9 gram per dag) dan meisjes en vrouwen (5 gram per dag). Mannen in de leeftijd 18 tot 50 jaar zijn de grootste verbruikers van peulvruchten met een gemiddelde consumptie van ruim 12 gram per dag.

Overheidsdoelstelling dichterbij

Met de veranderingen in de consumptie van dierlijke producten (ook de zuivelconsumptie is gedaald), komt de overheidsdoelstelling van een 50/50 balans tussen dierlijke en plantaardig in 2030 iets dichterbij. Het aandeel plantaardig bedraagt nu zo’n 43%, tegenover ruim 41% in de vorige peiling.

Vlees & merken: Food&Agribusiness zet informatie over vlees als merk of concept op een rij. Ga naar FoodAgribusiness.nl/vlees-merken

Kloosterman


Beheer