Vleesconsumptie jongvolwassene kan veranderen bij verhuizing of nieuwe baan

03-06 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De vleesconsumptie van jongvolwassen kan veranderen wanneer er een belangrijke verandering plaatsvindt, zoals een verhuizing.

Bij dergelijke gebeurtenissen zijn er veranderingen in de sociale omgeving, waardoor de vleesconsumptie anders kan worden. Dat blijkt uit een onderzoek van RIVM onder ruim 1.800 personen tussen 18 en 35 jaar.

Minder vlees eten

Van de respondenten die op zichzelf gingen wonen met huisgenoten, gaf 33% aan dat dit ervoor had gezorgd dat ze minder vlees gingen eten. Bij personen die alleen op zichzelf gingen wonen, gaf 30% aan dat de consumptie afnam. Bij alle ingrijpende gebeurtenissen waarnaar werd gevraagd (nieuwe baan, studeren, samenwonen met huisgenoten, op zichzelf wonen, vader/moeder worden en het krijgen van een ziekte) gaven de meeste personen (variërend van 54% bij samenwonen met huisgenoten tot 87% bij het krijgen van een nieuwe baan) wel aan dat er in hun vleesconsumptie niets veranderd was. Ook gaven respectievelijk 14% en 16% aan dat het samenwonen met huisgenoten en het gaan samenwonen met een partner er juist voor had gezorgd dat de vleesconsumptie was toegenomen.

Kleinere portie vlees

Factoren die het moeilijker maken om minder vlees te eten zijn onder andere smaak, prijs voor vleesvervangers en gewoonten, zo blijkt uit de studie. Ook gaf 39% van de respondenten aan dat ze het moeilijk vinden vlees in een gerecht door plantaardige alternatieven te vervangen. 66% vond het daarentegen wel makkelijk om een maaltijd te bereiden met een kleinere portie vlees dan ze gewend waren.

Het grootste deel van de respondenten (65%) vindt dat het normaal is om vlees te eten. Daarentegen vond 27% dat een gerecht zonder vlees aan smaak ontbrak en 29% gaf aan dat een gerecht zonder vlees niet bevredigend is. Tweederde gaf aan net zo veel te kunnen genieten van een maaltijd met een kleine portie vlees als van een maaltijd met een normale portie.

Redenen om minder vlees te eten

Als redenen om in de toekomst minder vlees te eten werden aangegeven: zorgen over milieu (53%) en dierenwelzijn (49%), gezondheid (39%) en geld besparen (26%). Bijna twee derde van de vleesconsumenten gaf aan dat ze dachten dat een prijsverlaging van plantaardige vleesvervangers de meest effectieve strategie zou zijn voor het verminderen van de vleesconsumptie, gevolgd door meer recepten voor vegetarische maaltijden en een aanbod van meer aantrekkelijke plantaardige alternatieven.

Een lagere betalingsbereidheid

Opvallend is dat enerzijds een prijsverlaging van vleesvervangers gezien werd als een driver om minder vlees te eten en dat anderzijds werd aangegeven dat een reden om minder vlees te eten is om geld te besparen. ‘Dat plantaardige alternatieven van vlees duurder werden geacht dan vlees is een interessante bevinding, omdat alle plantaardige alternatieven van vlees, behalve kant-en-klare vleesvervangers, in feite goedkoper zijn dan vlees in Nederland. Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is echter een lagere betalingsbereidheid voor plantaardige alternatieven van vlees dan voor vlees’, zo stellen de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten uit de studie relevant voor de ontwikkeling van strategieën voor gedragsverandering, gericht op het verminderen van de vleesconsumptie bij jongvolwassenen. Ze stellen dat strategieën die gebruikmaken van de levensovergangen waarschijnlijk het meest effectief zullen zijn.

Kloosterman


Beheer