Vleeskuikennoteringen stabiliseren

21-11-2019 | |
Foto: Reina de Vries
Foto: Reina de Vries

Het kan snel gaan op de kippenmarkt. Drie weken geleden was de prijs nog zo in verval dat er geen bodem in de markt leek te zitten. Vorige week werd gas teruggenomen en stegen de noteringen van de vrije kuikens zelfs wat.

Die lijn zet deze week door. De vrije kuikens plussen opnieuw. De stijging is deze week geen 2 maar 1 cent, maar evengoed wel een plus. Daarmee noteren alle klassen vrije kuikens € 0,77 tot € 0,79 per kilo levend gewicht. Ook de Belgische Deinze-notering stijgt een cent naar dat niveau.

De prijsdaling van de contractnoteringen is gestopt. De verschillende slachterijnoteringen maken een pas op de plaats en ook de VCN blijft deze week staan op € 0,7225 per kilo.

Bodem lijkt bereikt

Na maanden van prijsdaling lijkt de bodem dus bereikt. Deze koersverandering is bereikt doordat nu meerdere ontwikkelingen samen komen. Zo melden slachterijen dat een heel aantal salmonellabedrijven leegstaat om de ziekte met grondige R&O de baas te worden. Een andere grote bijdrage aan het verminderen van de inlandse productie is het feit dat de slachtgewichten weer op normale waarden komen doordat het overaanbod van kip weggewerkt is. Dat scheelt zo 10% in de productie en haalt daarmee direct veel druk van de vleesmarkt.

Opdrogen importstroom

Ook uit België en Polen komt wat minder kip. Maar vooral het opdrogen van de importstroom uit Oekraïne heeft merkbaar effect. Dat land zou het opgelegde heffingsvrije quotum vol hebben en daardoor momenteel alleen nog bestaande afspraken nakomen door te leveren en heffing te betalen. De stroom heffingsvrije kip ligt de rest van het jaar stil.

De terugloop in het aanbod keerde de prijsdaling. Een prijsstijging wordt echter nog niet verwacht. De prijs van de vrije kuikens zit nog altijd onder het niveau van de contracten. Daar zou een klein plusje bij kunnen, maar die moet dan van slachterijen uit omringende landen komen. Nederlandse slachterijen laten weten bij geringe stijging liever minder te slachten dan vrije dieren op te nemen.

Prognose: stabiele prijs.

Meer prijsinformatie over vleeskuikens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Keuper
Jacco Keuper Redacteur
Meer over


Beheer