Skip to content

Vleestaks kan kringloop in de weg zitten

Updated on:
Nieuws
Sustainable food
Foto: ANP

Foto: ANP

De invoering van heffingen op dierlijke producten kan een averechts effect hebben op de ontwikkeling van de kringlooplandbouw.

Dat valt op te maken uit bijlagen bij ambtelijke verkenningen die zijn gemaakt in het kader van het toekomstig stikstofbeleid. In de ambtelijke verkenningen worden tientallen opties doorgenomen die een bouwsteen zouden kunnen zijn voor een verdere vermindering van de stikstofbelasting in natuurgebieden. Een van de meest opvallende opties was de (gedwongen) inkrimping van de veestapel.

TAPP-coalitie

De invoering van een vleestaks en een zuiveltaks zijn twee opties die ook zijn bekeken. De ambtelijke verkenningen bouwen daarbij voort op de studies die de TAPP-coalitie heeft laten maken. De TAPP-coalitie (True Animal Protein Price) bepleit een ‘eerlijke’ beprijzing van dierlijke eiwitten.

Taks op dierlijke producten heeft beperkt effect

Het effect van een vleestaks of een zuiveltaks is dat de consumptie zal afnemen. In de verkenningen wordt de kanttekening gemaakt dat een taks op dierlijke producten maar beperkt effect heeft, omdat een aanzienlijk deel van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd. Voor de vermindering van de stikstofneerslag in Nederlandse natuurgebieden heeft de maatregel nauwelijks effect.

Daarbij komt dat de maatregel “contraproductief zou kunnen werken voor het stimuleren van kringlooplandbouw”, aldus de verkenning. Een heffing op dierlijke producten maakt geen onderscheid tussen bijvoorbeeld gangbare en biologische producten. Consumenten zouden kunne afzien van biologische dierlijke producten, omdat die te duur worden.

Toename ziektelast

Volgens de verkenning zou de invoering van de zuiveltaks een bijkomend nadelig effect kunnen hebben: een toename van de ziektelast door een te lage zuivelconsumptie.

Meer draagvlak voor vleestaks

Voor de invoering van een vleestaks is volgens de verkenning meer draagvlak dan voor een zuiveltaks. Een aantal politieke partijen heeft al aangegeven voor een vleestaks te voelen en in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (gemaakt door het ministerie van Financiën met het oog op mogelijke belastingvoornemens van een nieuw kabinet) is al uitgewerkt hoe de vleestaks kan worden ingevoerd.

De hoogte van de vleestaks zou daarbij mede afhankelijk kunnen worden gemaakt van de mate van milieubelasting.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin