Skip to content

Voedingscentrum: biovoeding voor baby’s hoeft niet

Updated on:
Nieuws
Food & Health
In de veiligheidsmarges op bestrijdingsmiddelen wordt al rekening gehouden met kwetsbare groepen zoals kleine kinderen.  - Foto: Canva/ativalchn/Pixabay

In de veiligheidsmarges op bestrijdingsmiddelen wordt al rekening gehouden met kwetsbare groepen zoals kleine kinderen. - Foto: Canva/ativalchn/Pixabay

Het Nederlandse voedsel is veilig. Daarmee reageren het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) en het Voedingscentrum op het artikel ‘De normen voor bestrijdingsmiddelen op voedsel zijn veel te soepel’ in Trouw.

Onderzoekers Jelmer Buijs en Margriet Mantingh stellen in dat artikel dat de normen veel te hoog zijn, niet consequent voor elk voedsel en dat stapeleffecten van residuen niet worden erkend. Ook stellen de onderzoekers dat het daardoor niet verwonderlijk is dat in Nederland verhoudingsgewijs veel kanker voorkomt.

Eerder onderzoek Buijs en Mantingh onderuit gehaald

Buijs en Mantingh zijn dezelfde onderzoekers die vorig jaar beweerden dat mest te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten en dat daardoor de insectenpopulaties en vogelpopulaties sterk achteruit liepen. Dat onderzoek bleek later niet te kloppen, omdat het aantal metingen veel te klein was om er statistische conclusies op te baseren. Ook werden verbanden gelegd met de vogelstand die niet gestaafd kon worden.

CTGB: aannames en conclusies kloppen niet

Ook op de nieuwe beweringen reageert het CTGB erg kritisch. De aannames en conclusies kloppen niet, stelt het CTGB. “Het artikel vergelijkt namelijk willekeurig normen met elkaar die niet met elkaar vergeleken kunnen worden en suggereert verbanden tussen zaken waarvoor geen oorzaak-gevolgverband is. Daarmee wordt ten onrechte gesuggereerd dat ons voedsel niet veilig zou zijn.”

Lees verder onder de tweet

De normen voor voedsel zijn een factor 100 lager dan de dagelijkse aanvaardbare inname. De dagelijkse waarde is dus een honderdste ten opzichte van de veilige waarde. Voedselautoriteit Efsa heeft stapeleffecten onderzocht. Daaruit blijkt geen reden van zorg. Ook worden verschillende zaken aan elkaar gecorreleerd, die niet samen zijn onderzocht.

Voedingscentrum: vrijwel alle groente en fruit veilig

Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum, zegt dat uit steekproeven van de NVWA blijkt dat vrijwel al het groente en fruit in de Nederlandse schappen onder de veilige norm zit. Volgens Van der Vossen is het goed dat er discussie wordt gevoerd over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar het moet er niet toe leiden dat mensen bang worden om groente en fruit te eten.

Gezondheidsvoordelen groente en fruit

Er is geen reden tot zorg, biologische en reguliere groente en fruit kun je veilig eten. “Sterker nog: het eten van groente en fruit levert juist gezondheidsvoordelen op. Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat het beschermt tegen bepaalde ziekten, zoals darmkanker. Het maakt daarbij niet uit of je biologische groente en fruit eet, of regulier.”

De veiligheidsmarges op bestrijdingsmiddelen zijn enorm streng. Daarin wordt al rekening gehouden met kwetsbare groepen, zoals baby’s en peuters. Je hoeft je kind dus niet volledig biologische voeding te geven.

Snel delen

Afbeelding
Martijn Knuivers

freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin