Voedselprijzen dalen in mei, maar blijven hoog

03-06 | |
Opslag van tarwe. - Foto: Jan Willem Schouten
Opslag van tarwe. - Foto: Jan Willem Schouten

De voedselprijzen daalden in mei opnieuw licht ten opzichte van een maand eerder, maar de prijzen blijven op hoog niveau.

De voedselprijsindex van de FAO daalde vorige maand met 0,6%. In april was er een daling van 0,8%. De index ligt echter nog bijna 30% boven de waarde van mei vorig jaar. De daling werd veroorzaakt door prijzen voor plantaardige olie en zuivel en, in mindere mate, door een daling van de suikerprijs. De prijzen voor granen en vlees stegen door.

De prijsindex voor granen steeg met 2,2% ten opzichte van april en lag bijna 30% hoger dan mei 2021. De tarweprijzen stegen met 5,6% door een aangekondigd exportverbod door India, zorgen over de gewasomstandigheden in belangrijke exportlanden en de verminderde productievooruitzichten in Oekraïne. De prijzen voor mais daalden met 3% door betere gewasomstandigheden in de Verenigde Staten en de op handen zijnde start van de oogst in Brazilië.

Prijsdaling plantaardige oliën en suiker

De prijzen voor plantaardige oliën daalden met 3,5%. Vooral de prijzen voor palm-, zonnebloem-, soja- en koolzaadolie daalden. Een kortstondig Indonesisch exportverbod op palmolie werd opgeheven en er was minder vraag naar soja- en koolzaadolie vanwege gestegen prijzen in de afgelopen maanden.

Waar de suikerprijs in maart en april nog fors steeg, was er in mei een daling van ruim een procent. Er was minder vraag bij goede vooruitzichten voor de beschikbaarheid van suiker.

Zuivelindex omlaag, vleesprijzen gemiddeld omhoog

De prijsindex voor zuivel liet een daling zien van 3,5%. De eerste daling na acht maanden van stijgingen. Wereldprijzen van melk gingen omlaag, waarbij die voor melkpoeders het hardst daalden. Ook de boterprijzen zakten door minder vraag en betere beschikbaarheid uit Oceanië. De kaasprijzen daarentegen bleven stabieler door meer vraag vanuit de horeca in aanloop naar vakanties.

De gemiddelde prijzen van vlees stegen licht, met een halve procent, en bereikten het hoogste punt ooit. Met name de prijzen voor kip gingen omhoog door minder aanbod vanuit Oekraïne en recente gevallen van vogelgriep, samen met meer vraag vanuit Europa en het Midden-Oosten. De rundvleesprijzen bleven nagenoeg stabiel en de prijzen voor varkensvlees daalden door overaanbod op de West-Europese markt.

Kloosterman


Beheer