Doorgaan naar artikel

Voedseltransitie op gang?

Van een hoogontwikkeld land als Nederland mag je verwachten dat het een zekere gidsfunctie aanneemt op die gebieden waarin het vooroploopt en waarin het de meeste problemen heeft te tackelen.

Column
Food
Nederland kan een koploper en gids zijn in de voedseltransitie. Foto: Canva

Nederland kan een koploper en gids zijn in de voedseltransitie. Foto: Canva

Van een hoogontwikkeld land als Nederland mag je verwachten dat het een zekere gidsfunctie aanneemt op die gebieden waarin het vooroploopt en waarin het de meeste problemen heeft te tackelen.

We liggen laag ten opzichte van de zeespiegel dus de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatcrisis zal ons bovengemiddeld raken. Wij hebben als postzegellandje relatief veel oppervlak dat we benutten voor efficiënte landbouw, waarin de balans tussen plantaardige en dierlijke productie – zelfs de BBB is het erover eens – zoek is. We kennen naast zeldzamer wordende natuur ook dichtbevolkte grootstedelijke gebieden die gevoed raken met scheepsladingenvol producten uit het buitenland. En dan zien we ook nog een sociaaleconomische tweesplitsing van jewelste. Steeds meer mensen komen in financiële nood terwijl een kleine groep het beter heeft dan ooit tevoren. En die kloof wordt dieper. Voor mensen met een slecht gezondheidsperspectief omdat ze het niet ruim hebben wordt dat perspectief nóg slechter…

En wat doen we? Niks.

Steeds meer mensen komen in financiële nood terwijl een kleine groep het beter heeft dan ooit tevoren. En die kloof wordt dieper.

Niet omdat we niet zouden willen, maar we komen er gewoon niet uit. CO2, stikstof en btw zijn zomaar drie termen waaraan je bibliotheken vol adviesrapporten en commissieverslagen kunt wijden. Als er met die adviezen niets wordt gedaan of wanneer het leidt tot kokervisie, lopen de zaken spaak. Zelfs een Johan Remkes heeft dan geen prikkelende werking meer.

De btw-op-groente-discussie is actueel. Het veelgenoemde neutraliteitsprincipe is voor financieel experts makkelijker te snappen dan het feit dat een pot appelmoes geen verse groente of fruit is. Omdat de effecten van afschaffen van btw op groente niet erg groot zijn schaffen we het liever helemáál niet af. We doen liever niks dan weinig.

Het veelgenoemde neutraliteitsprincipe is voor financieel experts makkelijker te snappen dan het feit dat een pot appelmoes geen verse groente of fruit is

Helemaal maf is het als op basis van een gezondheidsaspect, zoals suikergehalte, verantwoorde plantaardige alternatieven voor het meest basic zuivelproduct dat we kennen (melk!) uit de markt worden geduwd (die btw gaat met gemak naar 21%). De soja-, haver- en andere bonen- en graan-’drinks’ (melk mag het niet heten) zijn typisch producten die wel “gidsend” kunnen werken. Maar ja, ze zijn een bedreiging voor de status quo.

We doen dus wel iéts, zo nu en dan, alleen nu moet het nog de goeie kant op …

Snel delen

Image
Feike van der Leij

Lector Health & Food aan Hogeschool Inholland, Delft en Amsterdam

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin