Skip to content

Voedselverspilling bleef stabiel tot 2018

Foto: ANP

Foto: ANP

De hoeveelheid verspild voedsel is in de periode 2009-‘18 niet toegenomen, maar ook niet afgenomen.

Dat blijkt uit de Monitor Voedselverspilling die minister Carola Schouten maandag 31 augustus naar de Tweede Kamer stuurde. De geschatte minimale hoeveelheid verspild voedsel per hoofd van de bevolking nam tussen 2009 en 2018 af met 10 kilo. De geschatte maximale hoeveelheid nam toe met 2 kilo. De voedselverspilling per hoofd van de bevolking bedroeg in 2018 tussen de 96 en 149 kilo. De monitor neemt geen gegevens van verspilling bij huishoudens mee.

Meer reststromen als veevoer

De hoeveelheid voedsel dat eindigt als veevoer is in 2018 licht gestegen. Er wordt minder voedsel vergist en gecomposteerd. De toename van het volume reststromen dat naar het veevoer gaat, heeft volgens Wageningen Universiteit, die de monitor maakte, twee oorzaken. Er was 60 kiloton meer aan vochtrijke veevoerders door een hogere aanvoer uit de aardappelverwerkende industrie. De mogelijke oorzaak hiervoor is meer verliezen tijdens de verwerking vanwege lage kwaliteit na de oogst. De verwerkte hoeveelheid aardappels nam niet toe, maar de stroom eindproducten nam wel af. Ook namen de reststromen van de Nederlandse groente- fruit- en sapverwerkende bedrijven met 25% toe tot 140 ton. WUR schrijft deze toename toe aan een stijging van het aantal bedrijven.

Bijdrage retail 10%

Dit jaar zijn voor het eerst cijfers openbaar gemaakt over voedselverspilling in de retail. Daaruit blijkt dat 1,7% van het voedsel in de schappen niet wordt verkocht. Daarmee draagt de retail voor 10% bij aan de totale voedselverspilling in Nederland. Het aandeel voedselverspilling vergeleken met de inkoop is het hoogst bij de productgroep brood, afbakbrood en banket met 7,7%. Het percentage bij vers vlees en verse vis is 2,9%, bij agf 2,7% en bij zuivel, eieren en gekoelde kant- en klaarproducten 1,4%. Om de verspilling bij brood te verminderen, is onder andere het initiatief ‘Goudeerlijk Vers Ingevroren’ gestart. Hierin wordt ingevroren brood verkocht in de supermarkt.

Sinds 2018 werken overheid en bedrijfsleven aan het verminderen van voedselverspilling. Het doel is om voedselverspilling in 2030 te halveren ten opzichte van 2015.

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin