Voedselvraag stijgt, in landen met hoog inkomen groei beperkt

29-06 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De wereldwijde vraag naar voedsel stijgt het komende decennium met 1,4% per jaar. De extra vraag naar voedsel komt vooral uit lage- en midden-inkomenslanden door groei van de wereldbevolking en hogere inkomens. Dat staat in de Agricultural Outlook van Wereldvoedselorganisatie FAO en de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (OECD).

In de hoge-inkomenslanden zal de groei worden beperkt door een tragere bevolkingsgroei en een ‘verzadiging van de consumptie per hoofd van de bevolking van verschillende voedselgroepen’. In deze landen zal de toegenomen bezorgdheid over gezondheid en milieu bijvoorbeeld leiden tot een daling van de suikerconsumptie per persoon en een trage groei van de consumptie van dierlijke eiwitten.

Over de dierlijke eiwitten schrijven de organisaties: ‘in landen met een hoog inkomen, waar de consumptie per hoofd van de bevolking al hoog is, wordt echter verwacht dat de vraag zal afvlakken of dalen, gezien de vergrijzende bevolking en grotere voedingsproblemen die mensen laten zoeken naar meer diversiteit in eiwitbronnen.’ FAO en OECD verwachten echter dat het consumptieaandeel van alternatieve en plantaardige eiwitbronnen in de komende tien jaar ‘zeer klein’ zal blijven.

Extra vraag uit China

De voedselconsumptie in middeninkomenslanden zal toenemen en het dieet zal ook meer divers zijn, met een groeiend aandeel dierlijke producten en vetten in de komende tien jaar. De meeste extra vraag naar vlees zal vanuit China komen. Bij zuivel komt de grootste groei vanuit India. Er komt in middeninkomenslanden meer vraag naar eiwitten, waarbij 60% van de extra geconsumeerde eiwitten van dierlijke oorsprong zal zijn. Dat zal de gemiddelde consumptie van eiwitten in hogere middeninkomenslanden dicht in de buurt brengen van die in hogere inkomenslanden in 2031.

In de lagere inkomenslanden zal de consumptie van eiwitten toenemen met 4%, waarvan het grootste deel plantaardige eiwitten zullen zijn. Diëten in lage-inkomenslanden blijven vooral gebaseerd op basisvoedsel en de organisaties verwachten niet dat de voedselconsumptie voldoende zal toenemen om tegen 2030 het SDG-doel (Sustainable Development Goals) van nul honger te halen.

Consumptie neemt toe

In de komende tien jaar zal zowel de vleesproductie als de vleesconsumptie toenemen met 15%, voornamelijk door een groter aantal dieren en hogere productiviteit per dier. De groei is echter langzamer dan het afgelopen decennium. De wereldwijde vleesconsumptie per persoon zal toenemen van 34,1 kilo in 2019-2021 tot 35,6 kilo in 2031 (retailgewicht). In ontwikkelde landen stijgt de consumptie van 69 kilo tot 70,8 kilo, in ontwikkelingslanden van 26,2 kilo tot 28,3 kilo.

De helft van de groei in productie komt van pluimveevlees. Groei van de pluimveevleesproductie in de EU is naar verwachting 4%. FAO en OECD voorzien een daling van de productie voor varkensvlees (geen percentage) en rundvlees (-8%) in de EU. Ook de zuivelproductie in de EU zal maar beperkt groeien, met 5% tegen 2031 door duurzaamheidsbeleid en lagere opbrengsten bij biologische en gras gevoerde runderen.

Broeikasgasuitstoot van de vleessector neemt naar verwachting toe met 9% tegen 2031. Dit is een minder grote groei dan de groei in vleesproductie. Dat komt voornamelijk door de verschuiving richting pluimveevlees, duurzaamheidsinitiatieven en hogere productiviteit.

Vlees & merken: Food&Agribusiness zet informatie over vlees als merk of concept op een rij. Ga naar FoodAgribusiness.nl/vlees-merken

Kloosterman


Beheer