Kwetsbaarheid in voedselzekerheid aangetoond

23-12-2022 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Oogst van mais. De kwetsbaarheid in de voedselzekerheid is dit jaar aangetoond. Foto: Canva
Oogst van mais. De kwetsbaarheid in de voedselzekerheid is dit jaar aangetoond. Foto: Canva

Voor het eerst sinds jaren is het onderwerp voedselzekerheid dit jaar weer vol op de agenda gekomen. Wereldwijd.

Dat komt grotendeels (zij het niet helemaal) door de oorlog in Oekraïne. De verstoring van handelsstromen heeft voedselprijzen die al aan het stijgen waren een verdere duw gegeven. En het zijn de armsten in de wereld die het moeten bezuren. De honger in de wereld neemt weer toe. Niet omdat er niet genoeg te eten is, maar omdat mensen het niet meer kunnen betalen.

Graandeal

Maandenlang was export van graan uit Oekraïne niet mogelijk. Toen het door de graandeal wel weer kon, bleek al snel dat de bestemming van bijvoorbeeld Oekraïense mais veelal bestond uit de Europese mengvoerbranche. Dat leidde hier en daar tot verontwaardiging: pikt de veehouderij zo het voedsel weg voor de neus van mensen in Afrika die het harder nodig hebben?

Nee, dat is te simpel gedacht. Als een vracht mais zijn weg vindt naar een veevoerfabriek, hoeft die elders niet meer te shoppen, zodat daar de druk op de markt minder wordt.

Voer en voedsel concurreren met elkaar

Toch zit er in breder verband ook wel een kern van waarheid in. Voer en voedsel concurreren met elkaar, in ieder geval voor een deel. Weliswaar wordt een deel van het veevoer gemaakt van reststromen die mensen zelf niet eten, en grazen koeien deels op grasland dat nergens anders geschikt voor is. Een groot ander deel bestaat uit agrarische producten die ofwel zelf rechtstreeks consumeerbaar zijn ofwel ruimte innemen die ook geschikt is voor de verbouw van voedsel.

Kwetsbaarheid in de voedselzekerheid

Met steeds meer aardbewoners, waarvan een groot deel ook een steeds luxer consumptiepatroon wil, leidt dat linksom of rechtsom tot spanningen. Die zijn alleen op te lossen met productieverhoging. Maar hoe lang lukt dat nog? De grenzen lijken in zicht. Die kwetsbaarheid in de voedselzekerheid is dit jaar aangetoond. En dat is toch schrikken.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapaginaBeheer