Voerafzet en resultaten ForFarmers onder druk

30-10-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Voerbedrijf ForFarmers verkocht in het derde kwartaal minder voer. De daling was echter minder groot dan in het eerste halfjaar van 2020. Ook de brutowinst en de omzet daalden.

In Nederland merkte de onderneming de effecten van de stoppersregeling in de varkenshouderij en de gevolgen van de Covid-19 maatregelen in de rundveesector. In de Nederlandse pluimveesector was er volumegroei. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over het derde kwartaal.

Voervolume

Het volume Total Feed (het volledige productportefeuille van ForFarmers) daalde met 2,8%. De daling werd veroorzaakt door minder afzet in Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk. In het cluster Duitsland/Polen bleef het volume stabiel. De daling in de pluimveesector werd gecompenseerd door een stijging in de varkenssector, onder andere door nieuwe klanten en aanbestedingen in Duitsland.

Door de volumedaling daalde ook de brutowinst, die kwam 6,8% lager uit dan een jaar eerder. Ook de margedruk in Polen droeg bij aan de daling. De Poolse pluimveesector wordt dit jaar geraakt door vogelgriep, die zorgt voor exportbeperkingen door landen buiten de EU, en de sluiting van de horeca door het coronavirus. Minder vraag leidde tot een prijsdaling waardoor pluimveehouders wachtten met het vol leggen van de stallen. De kortetermijngroeiverwachting voor de Poolse pluimveesector is aanzienlijk minder dan de groeiverwachting op het moment dat ForFarmers het Poolse Tasomix overnam.

Omzet en ebitda

De omzet daalde als gevolg van zowel lagere volumes en lagere grondstofprijzen. ForFarmers berekende fluctuaties van grondstofprijzen door aan klanten. Hoeveel de omzet precies daalde, maakt het bedrijf niet bekend. De onderliggende ebitda (resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen) daalde met 9,4%. Hoewel de totale bedrijfslasten lager waren en die relatief sterker daalden dan de volumedaling, was het niet niet voldoende om de brutowinst te compenseren.

ForFarmers wil in de komende vijf jaar € 10 miljoen aan kosten besparen, zoals staat beschreven in de onlangs gepresenteerde nieuwe strategie. De eerste stap is om in de komende twee jaar de operationele kosten met € 7 miljoen te verminderen. Het volledige effect hiervan wordt zichtbaar in 2023. De plannen om dit bereiken, worden nog uitgewerkt.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kloosterman


Beheer