Voerafzet Vitelia in 2019 gestegen

De voeromzet van coöperatie Vitelia groeide. In de varkenshouderij moet het bedrijf wel een veer laten.

De voerafzet van coöperatie Vitelia aan eigen klanten steeg afgelopen jaar 3,4%. Het bedrijf verkocht meer mengvoer aan pluimvee- en rundveehouders en verkocht sectorbreed meer enkelvoudige voeders. De afzet van varkensvoeders bleef stabiel.

Stoppers en nieuwe klanten

In 2019 stopten 20 á 25 veehouders waar het bedrijf voer aan leverde. De stoppers zijn voornamelijk varkenshouders. Door nieuwe klanten te winnen, slaagde Vitelia er niettemin in een groter volume voer te verkopen.

Voeromzet bedroeg € 130 miljoen in 2019

In 2019 is 471.000 ton mengvoer verkocht, waarvan 35.000 ton in opdracht van derden is gemaakt. De voeromzet in 2019 bedroeg € 130 miljoen. De omzet van de plantaardige tak van de coöperatie bedraagt € 17 miljoen in 2019.

De aanmeldingen voor de subsidieregeling sanering varkenshouderij zijn verstuurd. Algemeen directeur Stefan Kuijpers van Vitelia: “Ik vind het moeilijk om te schatten hoeveel varkenshouders uiteindelijk meedoen aan de sanering. We houden er rekening mee dat door deze regeling de omzet van varkensvoeders 10 tot 20% zakt. Maar dit is een ruwe schatting.”

Omzet legpluimvoer groeit gestaag

De omzet van legpluimveevoer groeit gestaag bij de coöperatie. Met name over de omzetontwikkeling van vleeskuikenvoer is Kuijpers te spreken. In deze veehouderijtak is het bedrijf sinds 2014 actief. Kuijpers: “Hier hebben we een substantieel goede afzet bereikt.” Vitelia richt zich op de houders van houders van vrije vleeskuikens.

Alles overziend is Kuijpers tevreden over de resultaten in het afgelopen boekjaar.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.