Voerbranche: bijdragen aan klimaatneutrale veeteelt

25-09-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto en logo: Canva en Fefac
Foto en logo: Canva en Fefac

De Europese voerbranche moet via het voer bijdragen aan een klimaatneutrale landbouw.

Dat is één van de vijf nieuwe ambities op het gebied van duurzaamheid die de Europese veevoerorganisatie Fefac vrijdag 25 september presenteerde in een online bijeenkomst. De ambities moeten bijdragen aan de Europese doelen in de Green Deal en het Farm-to-Fork-programma. De vijf ambities zijn:

  • Bijdragen aan klimaatneutrale veeteelt en aquacultuur via diervoeders.
  • Bevorderen van duurzame voedselsystemen door een grotere efficiënte van grondstoffen en nutriënten.
  • Het bevorderen van verantwoorde inkooppraktijken.
  • Bijdragen aan het verbeteren van gezondheid en welzijn van landbouwhuisdieren.
  • Verbeteren van de sociaaleconomische omgeving en veerkracht van de dierlijke sectoren.

Geen concrete doelstellingen in richtlijn

“We moeten deze ambities zien als een startsignaal om vanuit hier steeds verbeteringen door te voeren’, aldus Fefac-voorzitter Asbjørn Børsting. “Wat we in deze richtlijn hebben staan, is een goed antwoord op de onderwerpen die momenteel spelen, zoals die uit de gesprekken kwamen die we hiervoor voerden.”

De richtlijnen bevatten geen concrete doelstellingen waar alle veevoerfabrieken in Europa aan moeten voldoen. “De stand van zaken van de ‘duurzaamheidsreis van diervoeders’ in een bepaald land moet ook worden overwogen en gerespecteerd. In het ene land kunnen de duurzaamheidsprioriteiten aanzienlijk verschillen van die in andere landen.

Teelt duurzame soja

Voor Fefac gaat voederduurzaamheid over het bepalen van een pad voor continue verbetering en het meten van zinvolle vooruitgang. Het gaat er niet om alle Fefac-leden in heel Europa te dwingen aan dezelfde drempels te voldoen”, zo staat in de publicatie.

Dat was ook het heikele punt van enkele aanwezigen bij de presentatie. Ze verwelkomden de ambities, maar waren ook kritisch. Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid Lidl België noemde de richtlijnen van Fefac ‘soft’.

Meer doen voor ontbossingsvrije sojaketen

Preben Sunke, COO van slachterij Danish Crown zou meer toezeggingen in plaats van richtlijnen willen zien. En ook Michael Scannell, directeur van het onderdeel DG Agri van de Europese Commissie, zou de voersector willen stimuleren meer ambitieus te zijn. Deze panelleden zouden ook graag zien dat er meer gedaan zou worden voor een ontbossingsvrije sojaketen. Fefac is momenteel bezig met het updaten van de Fefac Soy Sourcing Guidelines. Hierin komen hogere eisen voor duurzame soja.

De Nederlandse brancheorganisatie, Nevedi, onderschrijft de ambities van Fefac. ‘Nevedi en andere associaties hebben dan ook hun eigen specifieke ambities, gekoppeld aan de 5 ambities van Fefac in het Charter (de richtlijnen) laten opnemen’, aldus Nevedi.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kloosterman
Meer over


Beheer