Voerdeskundigen zien vooral nadelen van voerspoor

07-05-2020 | Laatste update op 29-04 | |

Het voerspoor voor de melkveehouderij leidt tot minder efficiëntie en hogere kosten.

Dat blijkt uit een rondgang langs een aantal voerfabrikanten. In het plan mogen veehouders geen mengvoeders en losse grondstoffen op hun bedrijf hebben boven een bepaald niveau aan ruw eiwit. De hoogte daarvan hangt af van de grondsoort en het productieniveau van de koeien.

Rantsoen finetunen niet meer mogelijk

In navolging van brancheorganisatie Nevedi noemen nutritionisten en specialisten het een onwerkbaar voorstel dat niet aansluit bij de praktijk. Finetunen van een rantsoen met een eiwitrijke grondstof is immers niet meer mogelijk. “Daardoor daalt de totale efficiëntie van het rantsoen en nemen de kosten toe”, aldus Richard ter Beek, verkoopleider rundvee bij Agruniek Rijnvallei. “Het leidt tot veel vragen en zorgen bij klanten.”

Moeilijker bijsturen

Raymond Holtmaat, adviseur rundvee bij Feijen Dalfsen, verwacht dat veehouders met veel gras en tegenvallende kuilen moeilijker kunnen bijsturen. “Het loont dan niet om maximaal eigen ruwvoer te telen. De toegevoegde waarde van deze maatregel is mij onduidelijk. En ook onnodig, want het gebruik van eiwit is via de kringloopwijzer al aan banden gelegd.”

Bijzondere rantsoenen

In hoeverre de uitzonderingspositie voor ‘bijzondere rantsoenen’ gunstig uitpakt, is nog gissen. De specialisten bij ABZ Diervoeding hebben niet de indruk dat het om grote aantallen gaat die er gebruik van kunnen maken. “Maar de beschrijving van het ministerie is op meerdere manieren uitlegbaar. Dus we wachten op een meer concrete uitwerking en toepasbaarheid”, aldus nutritionist Pieter Winia.

Stevens
René Stevens Freelance redacteurBeheer