Voermaatregel lijkt op losse schroeven te staan

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De voermaatregel, die het maximale eiwitgehalte van krachtvoer begrenst, lijkt op losse schroeven te staan.

Haagse bronnen bevestigen dat er deze week overleg is geweest met de coalitiepartijen over de maatregel. De verwachting is dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de omstreden regeling, die op 1 september in zou moeten gaan.

Impact droogte op kwaliteit gras

Bij het aankondigen van de maatregel in mei kondigde landbouwminister Carola Schouten al aan dat in augustus nog zou worden gekeken naar de regeling vanwege de kwaliteit van het ruwvoer van het lopende groeiseizoen. Grote delen van het land kampen met droogte, wat de kwaliteit van het ruwvoer aantast. Als er aanleiding toe zou zijn, zouden de maximale toelaatbare eiwitgehaltes voor krachtvoer bijgesteld kunnen worden, omdat de diergezondheid niet in gevaar mag komen. Deze beoordeling van het ruwvoer door Wageningen UR is nu in bezig, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Na bijstellen normen moet gekeken worden of voerregel nog effect heeft

De huidige voorstellen zijn gebaseerd op 2018, toen er ook sprake was van een droog jaar. Als de normen bijgesteld moeten worden, moet wel gekeken worden of de maatregel nog effect heeft, zegt een woordvoerder. Daarmee lijkt de optie om de voermaatregel in te trekken niet uitgesloten. Ook de uitkomsten van de doorrekeningen die PBL maakt over het effect van de maatregel en van het sectorplan, zoals de Tweede Kamer via een motie van CDA en VVD vroeg, worden eind deze maand verwacht.

LTO: trek voermaatregel in

LTO Nederland doet een ultieme oproep aan minister Schouten om de voermaatregel in te trekken. ‘Voorkom dat boeren moeten kiezen tussen de wet en het welzijn van hun dieren. Schrap de voermaatregel’, schrijven waarnemend voorzitter Wim Bens van LTO Nederland en vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij in een brandbrief aan Schouten.

‘De afgelopen maanden is steeds weer duidelijk gemaakt dat de maatregel onwerkbaar is. De maatregel staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving. De recente droogte verergert de zorgen over de haalbaarheid van de maatregel’, aldus LTO.

Gezondheidsrisico‘s

LTO benadrukt dat het begrenzen van het maximale eiwitgehalte van veevoer tot veel frustratie in de sector leidt en geen verband houdt met de realiteit van het agrarisch bedrijf. “Het wordt ondernemers daarmee onmogelijk gemaakt om het beste rantsoen voor hun koeien samen te stellen. Met name jongvee en hoogdrachtige koeien lopen gezondheidsrisico’s door de maatregel,” aldus Meulenbroeks. De droogte in veel regio’s verergert de situatie. Normaal gesproken kunnen melkveehouders dat uitstekend opvangen via het krachtvoer, maar die optie is er straks niet meer, zegt LTO.

De organisatie stelt dat de sector best bereid is om mee te werken aan stikstofreductie door minder eiwit te voeren, zoals via het sectorplan. Voor LTO geldt dan wel de voorwaarde dat de voermaatregel voor de laatste 4 maanden van 2020 van tafel gaat.

Donderdag dient een kort geding van stichting Stikstofclaim over de voermaatregel.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.